Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אחרי החגים - HANDICAP
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 24/10/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.05

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הורן אלי - ארזיל אתי 57.89 56.73 60.12 56.83 3782 6825 6 קריות
2 ארבל שמואל - לוי אבי 55.31 42.73 59.71 63.5 12060 5415 5 קריות
3 שפיר רוחמה - שטרן ורד 53.84 49.39 58.12 54 19419 24290 4 קריות
4 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 53.03 59.06 53.54 46.5 5440 787 3 קריות
5 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 51.81 45.81 56.46 53.17 8193 13809 2 קריות
6 טישלר לאה - שיינר חנה 50.23 56.48 49.79 44.42 11950 15248 2 קריות
7 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 49.17 49.81 47.71 [A] 5335 5352   קריות
8 בר רבקה - מאר ריבי 49.05 48.81 [A] 48.33 4002 11346   קריות
9 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 47.53 57.48 40.04 45.08 8275 3497   קריות
10 שניידר טובה - שניידר מיכאל 47.29 49.56 42.38 49.92 11949 4525   קריות
11 גנזל יהודה - ארד יאיר 45.09 42.89 48.04 44.33 2663 14431   קריות
12 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 35.48 37.98 34.21 34.25 5090 24727   קריות
גורדון אושרה - הנר ארז     50.12   16378 9643   קריות
בן דוד רמי - רפפורט לאה   55.81     16104 4261   קריות
כהן אברהם - בונשטיין מנחם     56.21   4292 8193   קריות
מונטאנו אלכסנדר - אשכנזי יוסי       59.67 4253 2140   קריות/טבעון
בליצבלאו ויקי - דוד דינה   47.48     16105 8274   קריות