Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
פתיחת שנה במשגב
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 25/10/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.04

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר סניף
1 מורוזנסקי לאוניד - קריינדלר מיכאל ד"ר 63.14 75.33 57.22 60.00 60.00 24822 5441 כרמיאל
2 בן נאים אהוד - טרגר דרור 61.91 69.52 [A] 60.00 68.13 777 3805 קריות
3 בלוזר קובי - כרמי כרמלה 58.58 [A] 63.89 61.67 58.75 18617 2804 קריות
4 ארליך רחל - דגון אסתר 50.59 47.44 49.44 41.11 64.38 18780 18612 קריות
5 אפשטיין דוד - רונן עמוס 49.72 [A] 44.44 59.44 45.00 40890 18615 קריות
6 פלדמן ברברה - זטלר שילה 48.21 40.76 51.43 51.90 48.75 18862 18863 קריות
7 סליגסון יואל - סליגסון בברלי 47.54 32.89 [A] 54.76 52.50 40581 40203 קריות
8 גוזלן משה - אורנשטיין טינה 46.44 53.53 44.44 37.78 [A] 19264 42759 קריות
9 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 43.98 29.71 52.86 43.33 [A] 41342 42221 קריות
10 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 43.63 44.19 43.81 47.14 39.38 40908 9650 קריות
11 אולגה גרויסמן - חנוך ויסברג 43.53 [A] 41.90 42.86 39.38 23-24 23-25 לא חבר בהתאגדות
12 נעלי נחום - רינה ברקן 43.44 57.37 43.89 [A] 22.50 18616 23-23 קריות/ לא חבר בהתאגדות
13 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 41.01 44.12 46.67 23.89 49.38 41340 42252 קריות
וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא   59.14     51.88 40386 23310 כרמיאל/קריות
שטריך אליעזר - וגנר-אביטל יעל       66.11   40844 40386 קריות/כרמיאל
שטריך אליעזר - טרגר דרור     63.81     40844 3805 קריות
נהיר דפנה - ישורון ישראל   54.22       18781 18609 קריות
סליגסון יואל - בן משה גיורא     46.19     40581 23310 קריות
ויסמן צבי - אפשטיין דוד   42.33       19267 40890 כרמיאל/קריות