Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
שני בוקר נובמבר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.30

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 63.02 64.22 59.44 62.90 65.52 54.31 5270 19052 12 חיפה כרמל
2 קרמר ליאורה - משכית חניתה 60.96 48.28 66.39 63.36 49.85 64.25 8174 12377 10 חיפה כרמל
3 פורטונה ארנון - לוי רוני 59.95 62.37 [A] 60.46 58.06 58.90 5150 12052 8 חיפה כרמל
4 ירוס מיכאל - ברנט דוד 56.59 58.60 59.17 58.61 [A] [A] 40706 40334 6 חיפה כרמל
5 גייבסקי נלי - שחר אמיר 55.44 [A] 56.39 53.86 61.39 50.12 40794 40627 5 חיפה כרמל
6 ברויז אברהם - נחמיאס יוסף 54.68 [A] [A] 59.65 54.23 54.83 40433 40234 4 חיפה כרמל
7 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 54.25 54.50 55.56 45.86 58.86 48.09 17418 23090 3 חיפה כרמל
8 קיס מרים - הידה רודיקה 53.85 59.47 54.17 [A] 51.76 [A] 4577 2526 3 חיפה כרמל
9 אלוני ישי - קמה יעל 53.74 52.50 50.83 54.75 56.88 49.12 40970 19199 2 חיפה כרמל
10 זומר קלריסה - גיא יהודית 53.63 [A] 55.56 42.04 64.17 52.77 18665 20054 2 חיפה כרמל
11 דה הונד יוסי - שפר לאה 52.72 49.01 62.22 39.10 60.56 [A] 19994 19995 1 חיפה כרמל
12 באבד יצחק - סרבן דניאלה 52.25 [A] 45.83 59.91 52.31 50.95 11010 20552 1 חיפה כרמל
13 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 52.09 [A] 50.83 52.96 [A] 54.57 19234 8309 1 חיפה כרמל
14 שנער היידי - גודוביץ צילה 51.04 53.04 43.33 50.86 [A] 56.90 2500 15622 1 חיפה כרמל
15 הילזנרד אנני - כהן רבקה 50.29 52.71 [A] 44.69 50.62 53.16 5598 11391 1 חיפה כרמל
16 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 49.78 53.51 52.50 47.28 45.83 44.32 18316 41035   חיפה כרמל
17 רוזנברג חנה - ניר מרים 46.67 [A] [A] 45.43 45.61 45.65 13327 16493   חיפה כרמל
18 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 46.53 [A] 37.22 47.16 55.00 46.75 41317 41136   חיפה כרמל
19 שמחון מיכל - סכנין חוה 46.19 [A] [A] 35.06 38.92 60.77 19804 40948   חיפה כרמל
20 רמן נחום - גולדברג אידה 45.69 39.58 45.28 40.12 49.63 47.75 18883 15305   חיפה כרמל
21 קרנבסקי מרק - קמפר ראובן 45.51 46.56 41.39 48.55 [A] 45.56 20733 17830   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
22 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 43.60 44.97 [A] 42.46 [A] 36.98 40925 22054   חיפה כרמל
23 גני רותי - ביגר כרמלה 43.48 42.53 [A] 51.70 32.28 47.39 23011 23012   חיפה כרמל
24 ויזן יהושע - כהן מרגרט 43.26 [A] 31.39 55.09 36.57 [A] 19229 40941   חיפה כרמל
25 גנות אסתי - דנה חנה 42.83 [A] [A] 42.22 35.09 44.01 41036 6754   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
26 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 42.49 [A] 46.11 47.81 38.21 37.84 43207 43206   חיפה כרמל
27 גולדברג נחמה - חיינה מרדכי 40.39 47.70 32.78 [A] 42.98 38.09 19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
אדלר אילנה - מלברגר אראלה       66.20 45.28   1177 5566   חיפה כרמל
שטרן בן - מזרחי שמחה         56.92 52.62 19887 17615   חיפה כרמל
פרסט רחל - ורסנו דליה     50.83   57.50   40871 19087   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
איזיפאס חנינה - ברויז אברהם   49.27 50.00       41057 40433   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - גינזבורג מרים     66.94       5598 5635   חיפה כרמל
בן-חיים יזהר - אפשטיין אוברי           66.33 4624 10917   חיפה כרמל
ירוס מיכאל - וייסמן דוד           55.83 40706 3698   חיפה כרמל
ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה         51.42   18418 18015   חיפה כרמל
פרר אייבן - ברנדשטין בתיה       51.08     24272 14192   חיפה כרמל/טבעון - רקפת
איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה           50.83 41057 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
רפאלי דוד - ורסנו דליה       49.94     4087 19087   ירושלים/חיפה - רמת אלון צביקה
בן יוסף הדרה - פרסט רחל   48.61         18015 40871   חיפה כרמל
סכנין חוה - מץ דליה     46.11       40948 17803   חיפה כרמל
מץ דליה - נחמיאס יוסף   43.72         17803 40234   חיפה כרמל
קפלן הילדה - חיימוביץ ולריו         43.18   10776 19234   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
צרטין יוסף - פונדיאנו עליזה       43.14     41343 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
זבירין אילנה - כוכבא שלומית           41.37 15743 19097   חיפה כרמל
אברמוביץ דורה - שקדי צפורה         40.40   20364 20365   חיפה כרמל
גני רותי - נחמיאס יוסף     39.72       23011 40234   חיפה כרמל
זהבי רות - אבידר אופליה           38.50 18919 18947   חיפה כרמל
מעוז דפנה - אלדר ליאורה       36.73     19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
צוק-רמון יהודית - שקולניק ליאורה   29.43         20313 19927   חיפה כרמל