Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום שלישי בוקר נובמבר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.36

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 אורנשטיין איתן - לוי סיגלית 66.33 65.08 64.54 64.44 71.28 [A] 801 8196 12 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 64.86 53.97 69.54 65.15 70.79 [A] 5270 19052 9 חיפה כרמל
3 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 57.60 54.37 57.31 46.67 63.44 55.28 16725 10299 7 חיפה כרמל
4 לוי רוני - דיין גילה 56.50 [A] 43.40 63.68 57.79 61.11 12052 15416 6 חיפה כרמל
5 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 56.47 [A] 55.09 52.98 63.37 54.44 23012 23090 5 חיפה כרמל
6 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 56.34 69.44 56.17 40.84 [A] 58.89 40234 6070 4 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
7 כהן רבקה - ארי חנה 56.22 51.59 [A] 64.13 [A] 59.17 11391 18011 3 חיפה כרמל
8 הבר שמעון - הולצמן זאב 55.26 55.56 52.16 63.33 [A] [A] 5944 23768 2 חיפה כרמל
9 טייג יוסי - גוטליב ליפא 54.27 [A] 58.15 [A] 52.82 56.11 16088 16359 2 חיפה כרמל
10 מעוז דפנה - מעוז בני 50.72 59.13 61.94 [A] 39.03 42.78 19370 22572 2 חיפה כרמל
11 רטנר פיליס - רטנר דוד 49.19 [A] [A] 53.40 45.05 48.33 14530 14538   חיפה כרמל
12 רמן נחום - גרינמן שמשון 48.68 [A] 48.27 47.69 48.77 [A] 18883 23268   חיפה כרמל
13 בירמן יצחק - פורת דליה 48.39 50.00 39.07 37.31 59.75 44.72 20587 4142   חיפה כרמל
14 אברמוביץ דורה - שקדי צפורה 48.06 [A] 48.83 43.70 [A] 49.72 20364 20365   חיפה כרמל
15 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 47.77 43.25 49.17 54.91 43.74 [A] 14599 14457   חיפה כרמל
16 פרלמן אמנון - ספקטור משה 46.51 46.03 [A] 45.85 [A] 44.17 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
17 גודוביץ צילה - שורץ מלכה 44.58 [A] 50.74 40.64 43.62 43.33 15622 13138   חיפה כרמל
18 דוב שושנה - דנסקי ניצה 44.05 44.05 39.17 54.69 38.29 [A] 7241 12350   חיפה כרמל
19 קורן עינת - לבנון חנה 43.24 41.67 49.17 41.36 40.78 [A] 20262 16309   חיפה כרמל
20 פורת מרים - בלנק שרה 41.91 30.56 [A] 52.81 40.65 43.61 21564 40578   חיפה כרמל
21 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 37.92 37.70 38.92 37.62 37.43 25.28 19927 22054   חיפה כרמל
22 סידי אראלה - בלום חנה 37.22 36.90 [A] 37.72 39.53 34.72 40943 41055   חיפה כרמל
שטרן בן - שדל גרג     47.95   66.17   19887 42249   חיפה כרמל
ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה       61.97   46.11 18418 18015   חיפה כרמל
זלצר אביבה - צידון רבקה   52.78       54.72 24170 19373   חיפה כרמל
כהן מרגרט - פזי נחמה       39.01   48.33 40941 8309   חיפה כרמל
פונדיאנו עליזה - צרטין יוסף     41.57   45.34   42368 41343   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים           63.33 23264 20156   חיפה כרמל
קפלן אהרון - ברקוביץ אריה   63.10         1763 2502   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
הילזנרד אנני - גינזבורג מרים           61.11 5598 5635   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - זגה מרים       60.25     2502 23876   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
ברנט דוד - וייסמן דוד           57.78 40334 3698   חיפה כרמל
טמיר אלי - ברקוביץ אריה           56.67 5270 2502   חיפה כרמל
נביא רות - משיח רבקה       54.53     15308 17806   חיפה כרמל
גל מרדכי - ינקוביץ ציפי   51.98         20231 23090   חיפה כרמל
צידון רבקה - ציפין שמואל         51.20   19373 24169   חיפה כרמל
אקלימי מאיר - שרן מיכאל     49.72       5749 6694   חיפה כרמל
פרלמן אמנון - וסטרייך יואל     49.35       20980 11306   חיפה - רמת אלון צביקה/סביון - קרית אונו
דה הונד יוסי - שפר לאה           46.94 19994 19995   חיפה כרמל
אבידר אופליה - זהבי רות   46.83         18947 18919   חיפה כרמל
זומר קלריסה - גודוביץ צילה   46.03         18665 15622   חיפה כרמל
מץ דליה - שמעון ציפי       45.34     17803 744   חיפה כרמל/נתניה
גילור מנחם - גל מרדכי     45.25       3953 20231   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
קפלן הילדה - דנסקי ניצה           43.33 10776 12350   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
קרפל רבקה - לם גלינה       43.33     4126 1251   לא חבר בהתאגדות
שמחון מיכל - סכנין חוה     43.24       19804 40948   חיפה כרמל
פרר אייבן - אבידר אופליה     41.11       24272 18947   חיפה כרמל
גולדברג נחמה - ברנט פט       38.92     19992 14797   לא חבר בהתאגדות
זולקוב גנריאטה - נחמיאס יוסף         29.06   23264 40234   חיפה כרמל