Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אליפות מועדון כרמל
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 16/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 9.33
נקודות אמן ארציות ל 3 הראשונים בתוצאה כללית , חובה לפחות 4 פעמים עם אותו שותף , אפשרי מחליף ב 2 סיבובים

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 פלופסקי לאון - שקד יצחק 60.26 62.65 53.86 55.83 65.47 60.28 57.07 5833 5414 20 חיפה כרמל/קריות
2 ירוס מיכאל - ברנט דוד 60.07 53.21 54.47 64.82 53.43 65.68 61.94 40706 40334 16 חיפה כרמל
3 לוי רוני - פורטונה ארנון 59.41 56.65 63.36 60.25 54.84 61.93 43.33 12052 5150 13 חיפה כרמל
4 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 59.26 64.54 58.02 54.98 53.83 59.29 59.44 40234 4137 10 חיפה כרמל
5 טמיר אלי - אלרן ישראל 56.64 54.07 55.95 60.80 61.82 [A] 50.56 5270 19052 8 חיפה כרמל
6 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 55.45 55.01 55.35 48.79 48.94 56.30 61.67 5598 1288 7 חיפה כרמל
7 הבר שמעון - וולברג ג'ון 54.96 45.31 57.38 48.74 52.38 57.38 58.95 5944 4245 5 חיפה כרמל
8 גני רותי - ביגר כרמלה 54.79 [A] 53.80 49.97 [A] 58.58 61.60 23011 23012 4 חיפה כרמל
9 אלעד אלי - איסק מנחם 54.41 43.77 50.83 65.49 [A] 54.51 57.47 5572 3080 3 חיפה כרמל
10 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 54.25 54.91 42.38 61.71 54.29 54.25 46.11 17418 23090 3 חיפה כרמל
11 וייל טובה - מץ דליה 53.40 [A] 48.96 49.67 64.14 58.61 45.62 20153 17803 2 חיפה כרמל
12 שושני חנה - זגה מרים 52.34 54.07 53.86 59.46 [A] 43.35 50.99 11491 23876 2 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
13 זומר קלריסה - גיא יהודית 51.07 47.91 46.77 46.34 49.21 57.10 54.38 18665 20054 1 חיפה כרמל
14 גיחון מלכה - אדלר אילנה 49.83 50.22 49.91 [A] 58.49 [A] 40.56 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
15 פורת מרים - זהבי רות 49.60 41.91 50.43 48.05 49.41 43.24 56.88 21564 18919   חיפה כרמל
16 טנדטר עלי - קורן אלי 49.59 47.07 49.58 51.17 57.30 42.84 [A] 1926 42686   קריות/חיפה כרמל
17 ציפין שמואל - טל פטר 46.95 51.17 53.33 33.98 [A] 46.27 [A] 24169 16356   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
18 מטקלף גון - מילר סידני 46.69 44.48 57.36 37.84 48.43 45.34 [A] 42887 42888   חיפה כרמל
19 סכנין חוה - שמחון מיכל 45.95 51.42 40.49 47.22 48.67 [A] 41.94 40948 19804   חיפה כרמל
20 צרטין יוסף - רלה כהנא 45.71 37.31 47.51 47.42 [A] 57.96 38.36 41343 22-0567   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
21 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 44.50 [A] 49.17 41.64 [A] 40.16 41.51 15743 19097   חיפה כרמל
22 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 42.39 44.97 44.01 35.38 38.61 44.07 40.28 43207 43206   חיפה כרמל
23 רמן נחום - קורן עינת 41.97 35.80 [A] 43.17 32.41 48.49 [A] 18883 20262   חיפה כרמל
24 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 39.77 [A] [A] 33.37 41.42 41.54 32.50 42439 24411   חיפה כרמל
טל דן - שלייפר ישראל   67.35 67.28       64.94 1267 3955   חיפה כרמל
פרידלנדר אהוד - הפטקה מיכאל   60.93   67.61     57.56 4648 4822   נהריה - לב הצפון/עמק יזרעאל
שוצמן רחל - ברקוביץ אריה   62.59   53.33     59.88 15908 2502   חיפה כרמל
שטרן בן - שדל גרג       58.88   55.43 47.66 19887 42249   חיפה כרמל
לירון נולי - לוי סיגלית   48.86 51.98 50.69       21199 8196   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - קמה יעל   47.33 58.55 37.63       23268 19199   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה   42.13   49.52 48.80     41317 41136   חיפה כרמל
ברויז אברהם - זולקוב גנריאטה       52.51   46.45 39.04 40433 23264   חיפה כרמל
מנור עדית - צידון רבקה       45.76 45.95   42.90 40868 19373   חיפה כרמל
גאות אדוה - ניר מרים   41.08 35.68 43.31       40797 16493   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
דנה חנה - ברוך ארני   40.22 35.11 36.22       6754 20293   חיפה כרמל
רהב יוסף - אדלשטיין פרידה   54.29 54.94         1940 4631   חיפה כרמל
טל דן - שרון אביגדור         51.33 55.46   1267 581   חיפה כרמל
אלוני ישי - קמה יעל           55.03 51.11 40970 19199   חיפה כרמל
כהן רבקה - מירקין לודמילה   49.94   54.17       11391 10299   חיפה כרמל
לבנון חנה - ורסנו דליה         45.23   55.83 16309 19087   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
רוזנשיין אלכסנדר - הוכברג אבלין   55.80 45.20         3372 5407   חיפה כרמל
איזיפאס חנינה - ברויז אברהם   55.68 41.26         41057 40433   חיפה כרמל
פורת רבקה - דנה חנה           41.05 46.20 14981 6754   חיפה כרמל
איזיפאס חנינה - ברוך ארני         34.35 47.59   41057 20293   חיפה כרמל
צוק-רמון יהודית - וויט ניצה     27.74     38.99   20313 20210   חיפה כרמל
אברהמי חנה - בר יוסף לוסי           31.73 33.40 40925 22054   חיפה כרמל
ירוס מיכאל - וייסמן דוד             61.94 40706 3698   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - מירקין לודמילה     60.82         2502 10299   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - ספקטור ענת       58.71       16725 18416   חיפה כרמל
שור יואב - שור שיפי         56.20     41988 23900   עמק יזרעאל/חיפה כרמל
אוסדצ'י-קפלן אורנה - שוצמן רחל     54.74         17014 15908   חיפה כרמל
מירקין לודמילה - ינקוביץ ציפי         54.29     10299 23090   חיפה כרמל
אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב     51.45         41007 22-0613   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
מעוז דפנה - לירון נולי         46.02     19370 21199   חיפה כרמל
טורפשטיין ירון - שוצמן רחל         45.37     19051 15908   חיפה כרמל
טורפשטיין ירון - אוסדצ'י-קפלן אורנה   44.91           19051 17014   חיפה כרמל
צרטין יוסף - פורת רבקה         44.89     41343 14981   חיפה כרמל
נאור יעל - מץ דליה   44.03           15808 17803   חיפה כרמל
צידון רבקה - זלצר אביבה           42.31   19373 24170   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - נעלי נחום     40.83         16725 18616   חיפה כרמל/קריות
הוד מורי - לוין איטה           38.67   20266 24634   חיפה כרמל
רטנר פיליס - רטנר דוד     38.43         14530 14538   חיפה כרמל
דוב שושנה - דנסקי ניצה   37.48           7241 12350   חיפה כרמל