Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ראשון בוקר נובמבר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.64

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 58.87 44.44 60.83 62.55 67.65 11069 8174 9 חיפה כרמל
2 גינזבורג מרים - הילזנרד אנני 58.47 57.31 60.00 66.56 [A] 5635 5598 7 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 55.53 56.39 [A] 57.01 58.71 16088 16359 6 חיפה כרמל
4 בוגן זאב - זגה מרים 54.95 63.86 53.33 [A] 52.61 8410 23876 5 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
5 שטרן בן - שדל גרג 54.46 68.98 60.56 42.59 45.71 19887 42249 4 חיפה כרמל
6 דה הונד יוסי - שפר לאה 53.29 49.17 52.22 56.10 55.66 19994 19995 3 חיפה כרמל
7 פרסט רחל - נחמיאס יוסף 52.77 56.33 51.94 55.45 47.35 40871 40234 2 חיפה כרמל
8 מורג חוה - קורן עינת 52.27 43.61 49.72 59.66 56.07 9726 20262 2 חיפה כרמל
9 פורת דליה - כהן עפרה 51.78 52.22 50.28 54.61 [A] 4142 8283 2 חיפה כרמל
10 גרינברג רונית - שמחון מיכל 50.47 46.70 51.94 61.72 41.51 15533 19804 1 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
11 דוב שושנה - שאול רבקה 49.57 48.95 47.50 54.51 47.31 7241 7246   חיפה כרמל
12 גני רותי - אורון רות 49.23 44.35 55.28 54.35 42.96 23011 18699   חיפה כרמל
13 סכנין חוה - מץ דליה 48.99 38.60 51.39 49.39 56.58 40948 17803   חיפה כרמל
14 מעוז בני - מעוז דפנה 48.78 51.73 53.06 42.98 47.38 22572 19370   חיפה כרמל
15 קמפר ראובן - שפירא בניהו 48.04 44.63 [A] 46.43 51.08 17830 17828   חיפה כרמל
16 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 47.92 38.43 55.56 46.27 51.41 22054 16309   חיפה כרמל
17 שיקלר רחל - זבירין אילנה 47.70 54.81 43.06 54.73 38.21 41020 15743   חיפה כרמל
18 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 47.51 49.17 50.83 47.69 42.35 14599 14457   חיפה כרמל
19 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 46.90 52.41 51.94 29.53 53.70 15824 15622   חיפה כרמל
20 לוי רוני - אלרן ישראל 46.35 49.72 41.11 44.58 [A] 12052 19052   חיפה כרמל
21 לירון נולי - לוי סיגלית 46.330 51.02 44.72 42.80 46.78 21199 8196   חיפה כרמל
22 רטנר פיליס - רטנר דוד 46.329 48.70 39.44 48.64 48.53 14530 14538   חיפה כרמל
23 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 44.59 49.17 42.22 47.61 39.38 23268 4617   חיפה כרמל
24 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 42.13 [A] 28.33 42.92 47.25 40532 14171   חיפה כרמל
שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי   60.19   50.89   13602 23090   חיפה כרמל
הרץ צפורה - לחמן מיכה   46.33 60.00     4138 1283   חיפה כרמל
קמה יעל - כוכבא שלומית   59.94 45.56     19199 19097   חיפה כרמל
חיימוביץ ולריו - פזי נחמה     42.50   58.67 19234 8309   חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - רומן       40.88 50.93 19927 22-0628   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
כהן אריה - דנסקי ניצה     43.33 47.66   24485 12350   חיפה כרמל
צרטין יוסף - פורת רבקה   47.59     38.98 41343 14981   חיפה כרמל
ברנט דוד - וייסמן דוד         72.90 40334 3698   חיפה כרמל
גולדנברג שלום - אורנשטיין איתן     70.83     1265 801   חיפה כרמל
אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב       55.96   41007 43286   חיפה כרמל
יקים נוגה - פוירשטיין מיכאלה   52.50       3475 22-0625   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
ברקוביץ אריה - גרינברג רונית     51.94     2502 15533   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
לזינסקי מרים - זולקוב גנריאטה         51.36 20156 23264   חיפה כרמל
צרטין יוסף - חיימוביץ ולריו       50.52   41343 19234   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה   48.33       16725 10299   חיפה כרמל
דנסקי ניצה - רמן נחום   46.39       12350 18883   חיפה כרמל
מעוז דפנה - אלדר ליאורה       42.98   19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי     42.50     23012 23090   חיפה כרמל
חיימוביץ ולריו - ברויז אברהם   41.30       19234 40433   חיפה כרמל
שטרן אסיה - ברמן דיאנה         40.19 42439 24411   חיפה כרמל
בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה   38.43       22054 19927   חיפה כרמל
ליברטל זקלין - רייס איילין   36.67       17962 41238   חיפה כרמל
שטרן אסיה - בלאסן עידן       35.86   42439 2411   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות