Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
גביע המועדונים - קריות
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 28/11/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 13.10

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר סניף
1 רפפורט לאה - בן דוד רמי 55.60 65.00 51.50 51.92 54.00 4261 16104 קריות
2 שפיר רוחמה - שטרן ורד 53.83 50.00 53.17 51.17 61.00 19419 24290 קריות
3 הורן אלי - ארזיל אתי 53.25 53.33 60.42 55.75 43.50 3782 6825 קריות
4 מאר ריבי - בר רבקה 52.44 50.00 45.08 55.67 59.00 11346 4002 קריות
5 טישלר לאה - שיינר חנה 50.92 43.33 [A] 57.33 53.00 11950 15248 קריות
6 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 47.13 41.25 43.75 61.00 42.50 3497 8275 קריות
7 דוד דינה - בליצבלאו ויקי 46.52 48.75 53.17 39.17 45.00 8274 16105 קריות
8 גנזל יהודה - ארד יאיר 42.65 35.83 46.67 43.08 45.00 2663 14431 קריות
9 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 39.73 38.33 34.17 36.42 [A] 5090 24727 קריות
שר יהושע - סימקה-וולך הליין דר     61.00 50.17   787 5440 קריות
מונטאנו אלכסנדר - בייצר מוטי       57.50 46.50 4253 12001 קריות/חיפה כרמל
שניידר טובה - שניידר מיכאל   55.42 46.25     11949 4525 קריות
לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה     44.50   50.50 5335 5352 קריות
בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין     52.50 42.08   8193 13809 קריות
גורדון אושרה - הנר ארז   62.92       16378 9643 קריות
טל ברוך - טופז דוד     57.67     10405 5142 קריות
שיפמן פרנסלין - מיכאילוביץ דניאלה   55.83       13809 19979 קריות
לוי אבי - ארבל שמואל     50.17     5415 12060 קריות