Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
גביע המועדונים - קריות
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 12/12/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.99

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הורן אלי - ארזיל אתי 56.68 53.33 60.42 55.75 43.50 63.50 50.42 3782 6825 14 קריות
2 רפפורט לאה - בן דוד רמי 56.32 65.00 51.50 51.92 54.00 59.17 48.42 4261 16104 11 קריות
3 שפיר רוחמה - שטרן ורד 56.18 50.00 53.17 51.17 61.00 53.92 61.67 19419 24290 9 קריות
4 מאר ריבי - בר רבקה 53.45 50.00 45.08 55.67 59.00 46.08 56.50 11346 4002 7 קריות
5 בונשטיין מנחם - שיפמן פרנסלין 51.88 [A] 52.50 42.08 [A] 54.83 60.00 8193 13809 6 קריות
6 שר יהושע - סימקה-וולך הליין דר 50.23 [A] 61.00 50.17 [A] 45.83 44.17 787 5440 5 קריות
7 טישלר לאה - שיינר חנה 50.22 43.33 [A] 57.33 53.00 47.42 [A] 11950 15248 4 קריות
8 שניידר טובה - שניידר מיכאל 49.40 55.42 46.25 [A] [A] 46.67 48.67 11949 4525   קריות
9 גנזל יהודה - ארד יאיר 46.92 35.83 46.67 43.08 45.00 48.92 50.92 2663 14431   קריות
10 דוד דינה - בליצבלאו ויקי 46.82 48.75 53.17 39.17 45.00 38.50 48.00 8274 16105   קריות
11 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 46.20 41.25 43.75 61.00 42.50 38.75 42.50 3497 8275   קריות
12 אביזמר פני - אפשטיין אהרון 35.72 38.33 34.17 36.42 [A] 34.25 35.42 5090 24727   קריות
לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה     44.50   50.50 63.17   5335 5352   קריות
גורדון אושרה - הנר ארז   62.92       59.00   16378 9643   קריות
מונטאנו אלכסנדר - בייצר מוטי       57.50 46.50     4253 12001   קריות/חיפה כרמל
לוי אבי - ארבל שמואל     50.17       53.33 5415 12060   קריות
טל ברוך - טופז דוד     57.67         10405 5142   קריות
שיפמן פרנסלין - מיכאילוביץ דניאלה   55.83           13809 19979   קריות