Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום חמישי חד פעמי
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 22/11/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 9.07

דרוג שמותסניף תוצאה [1] מספרי חבר סניף
1 פלופסקי לאון - שקד יצחק 69.90 69.90 5833 5414 חיפה כרמל/קריות
2 ירוס מיכאל - ברנט דוד 65.27 65.27 40706 40334 חיפה כרמל
3 אלעד אלי - איסק מנחם 60.52 60.52 5572 3080 חיפה כרמל
4 גיחון מלכה - אדלר אילנה 57.05 57.05 20261 1177 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
5 ציפין שמואל - טל פטר 56.65 56.65 24169 16356 חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
6 טנדטר עלי - קורן אלי 56.52 56.52 1926 42686 קריות/חיפה כרמל
7 טמיר אלי - אלרן ישראל 55.18 55.18 5270 19052 חיפה כרמל
8 שושני חנה - זגה מרים 53.47 53.47 11491 23876 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
9 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 52.84 52.84 5598 1288 חיפה כרמל
10 גני רותי - ביגר כרמלה 52.82 52.82 23011 23012 חיפה כרמל
11 כהן רבקה - מירקין לודמילה 52.29 52.29 11391 10299 חיפה כרמל
12 הבר שמעון - וולברג ג'ון 52.18 52.18 5944 4245 חיפה כרמל
13 נחמיאס יוסף - הרץ ראובן 51.24 51.24 40234 4137 חיפה כרמל
14 רמן נחום - קורן עינת 45.68 45.68 18883 20262 חיפה כרמל
15 לירון נולי - לוי סיגלית 44.41 44.41 21199 8196 חיפה כרמל
16 סכנין חוה - שמחון מיכל 43.60 43.60 40948 19804 חיפה כרמל
17 גרינמן שמשון - קמה יעל 43.56 43.56 23268 19199 חיפה כרמל
18 צרטין יוסף - רלה כהנא 43.19 43.19 41343 22-0567 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
19 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 41.79 41.79 43207 43206 חיפה כרמל
20 איזיפאס חנינה - ברויז אברהם 41.23 41.23 41057 40433 חיפה כרמל
21 פורת מרים - זהבי רות 41.22 41.22 21564 18919 חיפה כרמל
22 דנה חנה - ברוך ארני 36.47 36.47 6754 20293 חיפה כרמל
23 גאות אדוה - ניר מרים 36.35 36.35 40797 16493 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל