Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
רביעי בוקר דצמבר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.59

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - אלרן ישראל 61.34 58.20 62.96 62.33 61.88 40.45 12052 19052 6 חיפה כרמל
2 דוב שושנה - שאול רבקה 56.28 55.25 54.50 58.76 [A] 56.60 7241 7246 5 חיפה כרמל
3 שורץ מלכה - שחר אמיר 55.85 51.96 53.97 62.33 51.25 55.16 13138 40627 4 חיפה כרמל
4 אבדג'ן ג'אנה - רייצין לב 52.20 44.44 46.83 46.19 38.13 71.35 41007 43286 3 חיפה כרמל
5 גרינמן שמשון - גרינמן אהובה 45.46 [A] 42.86 45.33 52.50 41.15 23268 23267   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - מץ דליה   52.47   52.29     2502 17803   חיפה כרמל
נחמיאס יוסף - ינקוביץ ציפי         51.88 47.22 40234 23090   חיפה כרמל
מורג חוה - קורן עינת   42.48   53.71     9726 20262   חיפה כרמל
ברויז אברהם - נחמיאס יוסף   51.59 43.12       40433 40234   חיפה כרמל
דביר יהודה - קורן עינת         29.38 38.89 43344 20262   חיפה כרמל
לביאנו דן - נחמיאס יוסף       64.89     3489 40234   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
נביא רות - משיח רבקה     58.47       15308 17806   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - לביאנו דן         58.13   2502 3489   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
שטרן בן - שדל גרג           57.47 19887 42249   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה         55.00   41317 41136   חיפה כרמל
בן ישראל מירי - אופיר אהרן         53.13   18316 41035   חיפה כרמל
גייבסקי נלי - שחר אמיר         51.25   40794 40627   חיפה כרמל
לביאנו דן - גרינברג ויקטוריה           50.69 3489 41317   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - ברויז אברהם       49.14     41317 40433   חיפה כרמל
פרסט רחל - בן יוסף הדרה         48.75   40871 18015   חיפה כרמל
קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי   46.41         43207 43206   חיפה כרמל
לירון נולי - לוי סיגלית           45.49 21199 8196   חיפה כרמל
לוינסון ראובן - ברויז אברהם           44.97 19888 40433   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
שמחון מיכל - סכנין חוה   44.75         19804 40948   חיפה כרמל
פרלמן אמנון - ספקטור משה       42.89     20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
וויט ניצה - צוק-רמון יהודית       40.56     20210 20313   חיפה כרמל
ניר מרים - לירון נולי       39.90     16493 21199   חיפה כרמל
גנות אסתי - שוחט נויה     37.30       41036 41367   לא חבר בהתאגדות
יהודה דביר - צרטין יוסף       31.67     22-0633 41343   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל