Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
שני בוקר דצמבר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.44

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 57.83 57.34 57.65 48.02 68.30 12377 8174 8 חיפה כרמל
2 שטרן בן - מזרחי שמחה 56.04 72.09 55.25 42.46 54.34 19887 17615 7 חיפה כרמל
3 לוי רוני - פורטונה ארנון 55.25 51.17 56.42 52.78 60.63 12052 5150 5 חיפה כרמל
4 קיס מרים - הידה רודיקה 54.61 46.94 67.54 53.97 [A] 4577 2526 4 חיפה כרמל
5 גייבסקי נלי - שחר אמיר 54.45 50.69 62.24 59.13 45.75 40794 40627 3 חיפה כרמל
6 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 52.24 48.15 54.48 56.35 [A] 19234 8309 3 חיפה כרמל
7 פרסט רחל - ורסנו דליה 52.02 58.59 47.90 [A] 51.60 40871 19087 2 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
8 טמיר אלי - אלרן ישראל 50.98 52.94 51.20 45.63 54.13 5270 19052 2 חיפה כרמל
9 בן-חיים יזהר - אפשטיין אוברי 50.50 48.77 [A] 43.25 59.96 4624 10917 1 חיפה כרמל
10 כהן מרגרט - ויזן יהושע 49.48 56.58 42.59 48.41 50.33 40941 19229   חיפה כרמל
11 ברויז אברהם - נחמיאס יוסף 48.61 51.24 54.88 55.95 32.35 40433 40234   חיפה כרמל
12 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 46.96 51.45 48.61 47.22 40.56 43207 43206   חיפה כרמל
13 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 46.95 38.66 41.30 53.57 54.29 18316 41035   חיפה כרמל
14 גני רותי - ביגר כרמלה 46.90 42.26 63.80 42.86 38.68 23011 23012   חיפה כרמל
15 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 44.57 34.10 40.62 [A] 53.55 5566 1177   חיפה כרמל
זומר קלריסה - גיא יהודית     63.36   60.26 18665 20054   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - כהן רבקה     57.44   59.64 5598 11391   חיפה כרמל
ניר מרים - רוזנברג חנה     55.19   49.62 16493 13327   חיפה כרמל
שמחון מיכל - סכנין חוה     49.97 54.76   19804 40948   חיפה כרמל
איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה     45.46   58.14 41057 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
נביא יהודה - נביא רות   55.12     44.11 15307 15308   חיפה כרמל
באבד יצחק - סרבן דניאלה   46.23 48.70     11010 20552   חיפה כרמל
רמן נחום - גולדברג אידה     50.15   43.06 18883 15305   חיפה כרמל
קרנבסקי מרק - קמפר ראובן   43.09 50.09     20733 17830   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי     47.81 44.84   17418 23090   חיפה כרמל
אברהמי חנה - בר יוסף לוסי     34.57 50.79   40925 22054   חיפה כרמל
קמה יעל - כוכבא שלומית     49.16   31.59 19199 19097   חיפה כרמל
ברנבלום נירה - גודוביץ צילה     38.21   39.61 18418 15622   חיפה כרמל
טל דן - קרמר ליאורה     57.65     1267 8174   חיפה כרמל
ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה   56.85       18418 18015   חיפה כרמל
משיח רבקה - נביא רות     55.52     17806 15308   חיפה כרמל
חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף     54.88     14979 40234   חיפה כרמל
דה הונד יוסי - שפר לאה         54.10 19994 19995   חיפה כרמל
ירוס מיכאל - וייסמן דוד   53.70       40706 3698   חיפה כרמל
טייג יוסי - גוטליב ליפא   50.45       16088 16359   חיפה כרמל
שנער היידי - גודוביץ צילה   50.28       2500 15622   חיפה כרמל
אבידר אופליה - זהבי רות   48.46       18947 18919   חיפה כרמל
שקדי צפורה - אברמוביץ דורה     46.76     20365 20364   חיפה כרמל
רטנר פיליס - רטנר דוד   46.25       14530 14538   חיפה כרמל
מץ דליה - סכנין חוה         45.94 17803 40948   חיפה כרמל
אנגלשטיין ישראל - דינה דוידוביץ     45.83     41602 22-0324   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
קרן מילה - הלפרן רונית     44.54     41119 24886   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
גנות אסתי - דנה חנה     40.54     41036 6754   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
גולדברג נחמה - חיינה מרדכי   35.99       19992 14979   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה     35.28     41317 41136   חיפה כרמל