Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום שלישי בוקר דצמבר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/12/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.24

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 65.05 69.67 65.05 64.48 61.02 5270 19052 8 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - הולצמן זאב 58.10 71.88 55.29 [A] 55.22 5944 23768 6 חיפה כרמל
3 דיין גילה - לוי רוני 57.01 48.26 57.10 54.09 68.59 15416 12052 5 חיפה כרמל
4 מעוז דפנה - מעוז בני 52.70 66.65 [A] 42.13 52.04 19370 22572 4 חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 51.98 58.27 43.19 58.27 48.18 16088 16359 3 חיפה כרמל
6 בירמן יצחק - פורת דליה 51.75 43.48 61.71 [A] 51.79 20587 4142 3 חיפה כרמל
7 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 51.53 51.23 46.68 53.09 55.11 6070 40234 2 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
8 גרינמן שמשון - רמן נחום 51.33 [A] 54.23 53.90 47.19 23268 18883 2 חיפה כרמל
9 כהן רבקה - ארי חנה 50.01 [A] 53.17 50.73 46.12 11391 18011 1 חיפה כרמל
10 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 49.71 [A] 45.11 42.59 61.14 23264 23263   חיפה כרמל
11 שמחון מיכל - סכנין חוה 48.93 [A] 46.16 52.58 46.98 19804 40948   חיפה כרמל
12 רטנר פיליס - רטנר דוד 48.25 54.42 47.35 [A] 41.23 14530 14538   חיפה כרמל
13 דנסקי ניצה - דוב שושנה 45.45 39.71 52.91 42.46 46.73 12350 7241   חיפה כרמל
14 פרלמן אמנון - ספקטור משה 44.85 48.23 42.05 [A] 39.13 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
15 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 40.89 32.17 42.59 [A] 38.80 15824 15622   חיפה כרמל
16 סידי אראלה - בלום חנה 29.79 24.21 35.71 28.44 30.80 40943 41055   חיפה כרמל
לוי סיגלית - אורנשטיין איתן   56.73     67.59 8196 801   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה   56.32     58.81 16725 10299   חיפה כרמל
רוזנברג חנה - ניר מרים   47.14   47.82   13327 16493   חיפה כרמל
ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי       38.19 56.48 23012 23090   חיפה כרמל
וורמברנד עדנה - מרקביץ יפה   49.27     42.46 14457 22961   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי   37.45 37.89     19927 22054   חיפה כרמל
שטרן בן - שדל גרג       65.66   19887 42249   חיפה כרמל
וורמברנד עדנה - וייסמן דוד     61.24     14457 3698   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה         59.72 41317 41136   חיפה כרמל
פורת מרים - בלנק שרה     58.27     21564 40578   חיפה כרמל
דה הונד יוסי - שפר לאה       57.28   19994 19995   חיפה כרמל
ברנט דוד - וייסמן דוד   55.35       40334 3698   חיפה כרמל
קולסקי איתן - גינזבורג אלברט   53.40       16086 22580   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - ספקטור ענת       50.00   16725 18416   חיפה כרמל
ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה       48.53   18418 18015   חיפה כרמל
קמה יעל - כוכבא שלומית   48.15       19199 19097   חיפה כרמל
כהן מרגרט - פזי נחמה         42.18 40941 8309   חיפה כרמל
אבידר אופליה - זהבי רות     41.90     18947 18919   חיפה כרמל
שורץ מלכה - שחר אמיר   39.89       13138 40627   חיפה כרמל
אברמוביץ דורה - שקדי צפורה         33.71 20364 20365   חיפה כרמל