Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אליפות ישראל 2021 לצעירים עד גיל 16
מושב 2 מתוך 2 תאריך: 04/12/21 סניף: ארצי - התאגדות מקדם: 3.36

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר נא'מ נא'א סניף
1 ירוקר מתן - רבינוביץ יונתן 105.50 91.50 14.00 40336 40489   3 חיפה כרמל/פתח תקווה - ברידג' קורס
2 גיסין איתן - שור יואב 58.79 5.29 53.50 41972 41988   2 מודיעין/עמק יזרעאל
3 שיראזי עפרי - זיידנברג-גת אביב לאו 32.24 10.00 22.24 43305 42908   1 פתח תקווה - ברידג' קורס/רחובות
4 שקד יפעתי - שישון תמר 18.32 -12.18 30.50 42523 42691 4   לא חבר בהתאגדות
5 שלזינגר יפה ניקו - אופק הלל -68.69 -42.19 -26.50 43307 43323 3   פתח תקווה - ברידג' קורס/רעננה - ההגנה
6 זיידנברג גת סופי - זיידנברג גת אלה מארי -75.18 -45.00 -30.18 42484 42842 2   רחובות
7 דרשן תומר - פיטרס רון -81.50 -17.50 -64.00 43306 43310 1   פתח תקווה - ברידג' קורס/סביון - קרית אונו