Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חמישי בוקר דצמבר-ינואר
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 20/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.51

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 55.09 63.96 61.11 50.40 [A] [A] 5270 19052 חיפה כרמל
2 גני רותי - ביגר כרמלה 54.99 61.48 55.62 57.87 [A] [A] 23011 23012 חיפה כרמל
3 מץ דליה - וייל טובה 54.50 46.99 54.72 52.05 55.63 63.13 17803 20153 חיפה כרמל
4 הבר שמעון - וולברג ג'ון 53.91 49.70 54.41 54.83 60.63 [A] 5944 4245 חיפה כרמל
5 סכנין חוה - שמחון מיכל 52.42 52.96 56.43 48.97 49.38 54.38 40948 19804 חיפה כרמל
6 ורסנו דליה - לבנון חנה 50.54 54.23 53.67 44.78 [A] [A] 19087 16309 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
7 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 49.07 43.51 59.26 42.59 [A] [A] 41317 41136 חיפה כרמל
8 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 48.72 53.49 40.66 53.57 40.63 55.26 23264 40433 חיפה כרמל
9 כהאנה רלה - צרטין יוסף 48.53 57.42 48.65 36.57 [A] [A] 43345 41343 חיפה כרמל
10 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 46.04 40.15 40.07 50.00 [A] [A] 43207 43206 חיפה כרמל
11 דביר יהודה - קורן עינת 44.80 53.33 33.76 36.90 [A] [A] 43344 20262 חיפה כרמל
12 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 40.30 39.10 41.54 40.87 30.00 [A] 42439 24411 חיפה כרמל
13 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 39.61 37.44 [A] 38.56 31.25 40.79 40925 22054 חיפה כרמל
מירקין לודמילה - כהן רבקה     56.65   71.25   10299 11391 חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - שוצמן רחל   63.02 57.43       2502 15908 חיפה כרמל
אלעד אלי - איסק מנחם   57.92 60.63       5572 3080 חיפה כרמל
הפטקה מיכאל - פרידלנדר אהוד     53.70   61.25   4822 4648 עמק יזרעאל/נהריה - לב הצפון
טל דן - שרון אביגדור     59.75 54.76     1267 581 חיפה כרמל
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי     54.12 55.62     17418 23090 חיפה כרמל
הרץ ראובן - נחמיאס יוסף   51.29 58.21       4137 40234 חיפה כרמל
זבירין אילנה - כוכבא שלומית   53.20 54.00       15743 19097 חיפה כרמל
פורת מרים - זהבי רות   45.95 58.36       21564 18919 חיפה כרמל
מיכאל קובלנקו - ריבקינד ספיה   44.17 51.59       22-0443 43074 לא חבר בהתאגדות
משיח רבקה - נביא רות   56.08 37.85       17806 15308 חיפה כרמל
פורת רבקה - דנה חנה       50.07 42.50   14981 6754 חיפה כרמל
גיחון מלכה - אדלר אילנה   44.91   43.98     20261 1177 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
צוק-רמון יהודית - וויט ניצה   40.57 43.68       20313 20210 חיפה כרמל
מטקלף גון - מילר סידני   48.09 35.61       42887 42888 חיפה כרמל
הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום       67.06     5598 1288 חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - הרץ ראובן       62.57     2502 4137 חיפה כרמל
שושני חנה - זגה מרים   59.67         11491 23876 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף       57.54     14979 40234 חיפה כרמל
לוי רוני - שרן מיכאל         57.50   12052 6694 חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - ספקטור ענת       56.75     16725 18416 חיפה כרמל
רמן נחום - גרינמן שמשון       56.75     18883 23268 חיפה כרמל
שטרן בן - שדל גרג   56.54         19887 42249 חיפה כרמל
ספקטור ענת - לירון נולי     53.38       18416 21199 חיפה כרמל
ספקטור ענת - לוי סיגלית   50.67         18416 8196 חיפה כרמל
דוב שושנה - דנסקי ניצה     47.01       7241 12350 חיפה כרמל
גייבסקי נלי - שחר אמיר       46.23     40794 40627 חיפה כרמל
צידון רבקה - מנור עדית   44.98         19373 40868 חיפה כרמל
זומר קלריסה - גיא יהודית   44.81         18665 20054 חיפה כרמל
קוטלר מאיה - צרטין יוסף           44.38 43207 41343 חיפה כרמל
בן ישראל מירי - אופיר אהרן           41.88 18316 41035 חיפה כרמל
רטנר פיליס - רטנר דוד       41.25     14530 14538 חיפה כרמל
לירון נולי - ברוך ארני   38.17         21199 20293 חיפה כרמל
איזיפאס חנינה - ברוך ארני     36.71       41057 20293 חיפה כרמל
שפיר רוחמה - דנה חנה     35.35       19419 6754 קריות/חיפה כרמל