Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
פתיחת 2022
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 20/03/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.78

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הורן אלי - ארזיל אתי 56.37 58.75 53.33 56.38 57.14 56.25 38.89 3782 6825 12 קריות
2 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 55.53 65.00 [A] 46.13 47.02 55.60 63.89 5440 787 9 קריות
3 דוד דינה - בליצבלאו ויקי 55.33 52.50 54.17 57.00 48.21 61.61 51.39 8274 16105 7 קריות
4 גנזל יהודה - ארד יאיר 52.67 59.17 53.47 45.00 51.56 43.60 54.17 2663 14431 6 קריות
5 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 52.54 52.08 42.50 58.00 60.12 [A] [A] 13809 8193 5 קריות
6 בר רבקה - מאר ריבי 50.72 57.08 35.83 56.00 50.00 54.69 [A] 4002 11346 4 קריות
7 שניידר טובה - שניידר מיכאל 48.24 33.33 49.17 55.50 [A] 42.11 61.11 11949 4525   קריות
8 שפיר רוחמה - שטרן ורד 47.45 39.58 61.67 [A] 50.52 53.52 31.94 19419 24290   קריות
9 טישלר לאה - שיינר חנה 43.38 43.33 [A] 34.13 40.63 48.81 [A] 11950 15248   קריות
10 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 40.14 40.83 [A] 32.50 30.95 46.43 [A] 24727 5090   קריות
לוי אבי - ארבל שמואל   61.67 57.64 59.38       5415 12060   קריות
פייטלוביץ דני - כהן בתיה   41.25 41.67     43.23   3497 8275   קריות
גורדון אושרה - הנר ארז   50.42     58.33     16378 9643   קריות
לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה   45.00         48.61 5335 5352   קריות
דב אלכס - ברון יוליאן         56.55     12008 9583   קריות/חיפה כרמל
בליצבלאו ויקי - מיכאילוביץ דניאלה   52.50           16105 19979   קריות
שחר אמיר - גייבסקי נלי           45.39   40627 40794   חיפה כרמל