Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
תחילת שנה במשגב
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 24/01/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.39

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 61.96 57.90 59.22 67.45 62.78 62.45 777 3805 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 כרמי כרמלה - בלוזר קובי 56.83 67.33 65.47 56.90 44.44 [A] 2804 18617 קריות
3 נהיר דפנה - ישורון ישראל 53.45 [A] 51.41 [A] 58.33 57.49 18781 18609 קריות
4 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 52.10 63.71 53.59 53.18 44.44 45.57 40386 23310 כרמיאל/קריות
5 פלדמן ברברה - זטלר שילה 50.66 42.76 56.25 48.28 55.28 50.73 18862 18863 קריות
6 אפשטיין דוד - רונן עמוס 48.06 41.89 32.24 50.78 56.94 58.46 40890 18615 קריות
7 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 47.89 42.22 52.50 44.73 [A] [A] 41340 42252 קריות
8 קריינדלר מיכאל ד"ר - מורוזנסקי לאוניד 46.80 45.50 51.41 48.52 36.84 51.72 5441 24822 כרמיאל
9 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 44.36 41.33 42.97 37.50 [A] [A] 42759 19264 קריות
10 ויסמן צבי - נעלי נחום 42.98 44.89 53.28 49.64 33.33 33.75 19267 18616 קריות
דגון אסתר - ארליך רחל   63.44 46.41       18612 18780 קריות
צרפתי ישראל - טל טובה   48.82 33.55       43338 23045 כרמיאל
ויסברג חנוך - ויסברג קטי       32.50   38.28 43298 43297 קריות
נהיר דפנה - פרידברג ג'ק       59.77     18781 41342 קריות
סליגסון יואל - גוזלן משה         55.90   40581 19264 קריות
סליגסון יואל - סליגסון בברלי           53.13 40581 40203 קריות
בלוזר קובי - גוזלן משה           50.39 18617 19264 קריות
פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס   46.76         41342 42221 קריות
ארליך רחל - לילינג נעמי           46.74 18780 41340 קריות
פיבלמן שושי - פיבלמן צבי   43.14         40908 9650 קריות