Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
תחילת שנה במשגב
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 31/01/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.37

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 61.96 57.90 59.22 67.45 62.78 62.45 56.88 777 3805 8 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 כרמי כרמלה - בלוזר קובי 59.58 67.33 65.47 56.90 44.44 50.39 57.81 2804 18617 6 קריות
3 נהיר דפנה - ישורון ישראל 56.10 [A] 51.41 59.77 58.33 57.49 53.52 18781 18609 5 קריות
4 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 52.81 63.71 53.59 53.18 44.44 45.57 47.97 40386 23310 4 כרמיאל/קריות
5 אפשטיין דוד - רונן עמוס 52.24 41.89 32.24 50.78 56.94 58.46 53.13 40890 18615 3 קריות
6 פלדמן ברברה - זטלר שילה 51.45 42.76 56.25 48.28 55.28 50.73 46.72 18862 18863 3 קריות
7 קריינדלר מיכאל ד"ר - מורוזנסקי לאוניד 48.49 45.50 51.41 48.52 36.84 51.72 45.31 5441 24822   כרמיאל
8 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 47.29 41.33 42.97 37.50 55.90 [A] 58.75 42759 19264   קריות
9 ויסמן צבי - נעלי נחום 45.92 44.89 53.28 49.64 33.33 33.75 48.05 19267 18616   קריות
לילינג נעמי - ברלוביץ זינה   42.22 52.50 44.73       41340 42252   קריות
צרפתי ישראל - טל טובה   48.82 33.55       33.40 43338 23045   כרמיאל
דגון אסתר - ארליך רחל   63.44 46.41         18612 18780   קריות
ויסברג חנוך - ויסברג קטי       32.50   38.28   43298 43297   קריות
נהיר דפנה - פרידברג ג'ק       59.77       18781 41342   קריות
ארליך רחל - בלוזר קובי             57.81 18780 18617   קריות
סליגסון יואל - גוזלן משה         55.90     40581 19264   קריות
סליגסון יואל - סליגסון בברלי           53.13   40581 40203   קריות
בלוזר קובי - גוזלן משה           50.39   18617 19264   קריות
פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס   46.76           41342 42221   קריות
ארליך רחל - לילינג נעמי           46.74   18780 41340   קריות
סליגסון יואל - לילינג נעמי             46.29 40581 41340   קריות
פיבלמן שושי - פיבלמן צבי   43.14           40908 9650   קריות