Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ראשון בוקר ינואר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/01/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.69

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 63.77 61.97 59.13 68.13 61.88 63.13 11069 8174 8 חיפה כרמל
2 טייג יוסי - גוטליב ליפא 58.26 52.72 49.60 59.69 53.13 67.50 16088 16359 6 חיפה כרמל
3 דוב שושנה - שאול רבקה 56.30 46.82 56.35 56.56 65.47 44.53 7241 7246 5 חיפה כרמל
4 הרץ צפורה - לחמן מיכה 54.53 58.35 53.57 61.68 44.53 [A] 4138 1283 4 חיפה כרמל
5 רטנר פיליס - רטנר דוד 52.08 53.21 [A] 57.64 45.50 51.97 14530 14538 3 חיפה כרמל
6 כהן עפרה - פורת דליה 50.45 41.81 [A] [A] 53.28 56.72 8283 4142 3 חיפה כרמל
7 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 49.50 45.94 50.79 41.88 49.22 52.03 19234 8309   חיפה כרמל
8 מץ דליה - סכנין חוה 48.87 62.25 55.56 36.88 [A] 40.79 17803 40948   חיפה כרמל
9 סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי 44.52 40.20 [A] 41.61 [A] 46.25 40532 14171   חיפה כרמל
10 לבנון חנה - בר יוסף לוסי 38.98 37.31 32.54 32.81 37.03 48.75 16309 22054   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - גינזבורג מרים   65.23 61.90       5598 5635   חיפה כרמל
לוי רוני - אלרן ישראל   55.59 57.54       12052 19052   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים   55.77     44.84   23264 20156   חיפה כרמל
זבירין אילנה - שיקלר רחל   46.81 50.00       15743 41020   חיפה כרמל
גרינברג רונית - שמחון מיכל   50.31 46.43       15533 19804   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
קורן עינת - מורג חוה   55.25       40.63 20262 9726   חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - בר דוד נאוה   42.09 43.65       19927 43352   חיפה כרמל/פ"ת - אם המושבות
שנער היידי - גודוביץ צילה   42.12 38.89       2500 15622   חיפה כרמל
צרטין יוסף - כהאנה רלה   47.68 31.75       41343 43345   חיפה כרמל
באבד יצחק - סרבן דניאלה     68.25       11010 20552   חיפה כרמל
גולדנברג שלום - אורנשטיין איתן     66.67       1265 801   חיפה כרמל
שמחון מיכל - סכנין חוה         66.41   19804 40948   חיפה כרמל
קיס מרים - הידה רודיקה   57.25         4577 2526   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה   56.55         16725 10299   חיפה כרמל
ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי   55.35         23012 23090   חיפה כרמל
לם גלינה - אירני קלודי   54.29         1251 22-0635   לא חבר בהתאגדות
כהן רבקה - וורמברנד עדנה     53.17       11391 14457   חיפה כרמל
מץ דליה - ברקוביץ אריה         46.09   17803 2502   חיפה כרמל
שטרן אסיה - ברמן דיאנה     45.63       42439 24411   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם           45.47 23264 40433   חיפה כרמל
וורמברנד עדנה - זגה מרים   45.22         14457 23876   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
ברויז אברהם - טאבאצניק הילל   44.45         40433 22-0634   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
דה הונד יוסי - שפר לאה     44.44       19994 19995   חיפה כרמל
איליבמן רומן - שקולניק ליאורה       44.06     43322 19927   חיפה כרמל
צרטין יוסף - קוטלר מאיה           41.88 41343 43207   חיפה כרמל
גני רותי - אורון רות   39.15         23011 18699   חיפה כרמל
קמפר ראובן - שפירא בניהו     34.13       17830 17828   חיפה כרמל
ברויז אברהם - קוטלר מאיה         33.63   40433 43207   חיפה כרמל
מעוז דפנה - אלדר ליאורה   33.61         19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה