Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חמישי בוקר פברואר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 24/02/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.43

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 מץ דליה - וייל טובה 60.23 48.41 64.15 56.71 59.83 17803 20153 5 חיפה כרמל
2 רמן נחום - גרינמן שמשון 51.98 [A] 51.39 52.38 52.16 18883 23268 4 חיפה כרמל
3 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 50.53 42.86 48.96 54.63 47.99 41317 41136 3 חיפה כרמל
4 רטנר פיליס - רטנר דוד 49.00 [A] 45.14 45.11 56.75 14530 14538   חיפה כרמל
5 צרטין יוסף - קוטלר מאיה 45.13 30.16 52.29 38.69 44.42 41343 43207   חיפה כרמל
6 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 37.15 31.75 35.42 43.44 32.59 40925 22054   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - סכנין חוה   76.19 51.39     2502 40948   חיפה כרמל
לבנון חנה - ורסנו דליה   62.70     45.22 16309 19087   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
אלוני ישי - קמה יעל       53.47 52.61 40970 19199   חיפה כרמל
ברמן דיאנה - שטרן אסיה     46.88 54.89   24411 42439   חיפה כרמל
שמחון מיכל - סכנין חוה       47.09 50.93 19804 40948   חיפה כרמל
הידה רודיקה - נחמיאס יוסף     41.32 45.11   2526 40234   חיפה כרמל
פורת מרים - זהבי רות       43.67 38.98 21564 18919   חיפה כרמל
פרידלנדר אהוד - הפטקה מיכאל       71.37   4648 4822   נהריה - לב הצפון/עמק יזרעאל
כהן רבקה - מירקין לודמילה         60.67 11391 10299   חיפה כרמל
ברנט דוד - וייסמן דוד     60.16     40334 3698   חיפה כרמל
זומר קלריסה - גיא יהודית         59.37 18665 20054   חיפה כרמל
קולסקי מינה - וייסמן דוד   57.94       11069 3698   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם       57.21   23264 40433   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - נחמיאס יוסף         56.48 2502 40234   חיפה כרמל
לוי רוני - ברויז אברהם     53.13     12052 40433   חיפה כרמל
מעוז דפנה - גני רותי         52.93 19370 23011   חיפה כרמל
מטקלף גון - מילר סידני       51.62   42887 42888   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - גינזבורג מרים         51.34 5598 5635   חיפה כרמל
לביאנו דן - נחמיאס יוסף   50.00       3489 40234   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
קורן עינת - ברמן דיאנה         46.04 20262 24411   חיפה כרמל
גיחון מלכה - אדלר אילנה         41.71 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
אופיר אהרן - בן ישראל מירי       35.42   41035 18316   חיפה כרמל