Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום ראשון בוקר פברואר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/02/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.99

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 56.17 67.50 52.03 48.87 56.28 11069 8174 6 חיפה כרמל
2 דה הונד יוסי - שפר לאה 55.76 [A] 67.97 51.06 54.03 19994 19995 4 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 55.41 59.22 [A] 58.84 53.57 16088 16359 4 חיפה כרמל
4 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 52.53 [A] 57.50 58.97 43.65 5598 5635 3 חיפה כרמל
5 הרץ צפורה - לחמן מיכה 48.78 52.97 45.47 46.68 [A] 4138 1283   חיפה כרמל
6 רטנר פיליס - רטנר דוד 46.32 46.25 [A] 47.76 41.27 14530 14538   חיפה כרמל
7 דוב שושנה - שאול רבקה 45.36 41.41 42.03 50.98 47.02 7241 7246   חיפה כרמל
8 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 39.44 38.63 39.25 38.76 41.14 22054 16309   חיפה כרמל
ברנט דוד - וייסמן דוד   55.78     65.08 40334 3698   חיפה כרמל
שמחון מיכל - גרינברג רונית       57.28 48.33 19804 15533   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה       49.15 56.28 14457 14599   חיפה כרמל
מורג חוה - קורן עינת     53.59   48.19 9726 20262   חיפה כרמל
כהן עפרה - פורת דליה   52.66 48.91     8283 4142   חיפה כרמל
חיימוביץ ולריו - פזי נחמה   46.72   52.87   19234 8309   חיפה כרמל
שטרן אסיה - ברמן דיאנה     43.13   50.40 42439 24411   חיפה כרמל
מעוז דפנה - מעוז בני   38.91   51.77   19370 22572   חיפה כרמל
סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי     52.66   33.54 40532 14171   חיפה כרמל
שיקלר רחל - זבירין אילנה       39.74 44.64 41020 15743   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה         63.23 23268 4617   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - מץ דליה   55.50       2502 17803   חיפה כרמל
חיימוביץ ולריו - נחמיאס יוסף         54.30 19234 40234   חיפה כרמל
סכנין חוה - מץ דליה       54.17   40948 17803   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים     51.72     23264 20156   חיפה כרמל
בירמן יצחק - פורת דליה         51.12 20587 4142   חיפה כרמל
מעוז דפנה - אלדר ליאורה         47.16 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
נחמיאס יוסף - ברקוביץ אריה     46.25     40234 2502   חיפה כרמל
קוטלר מאיה - צרטין יוסף   45.47       43207 41343   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם       45.26   23264 40433   חיפה כרמל