Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
שני בוקר פברואר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/02/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.95

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 משכית חניתה - קרמר ליאורה 64.62 60.00 57.97 62.43 71.43 12377 8174 6 חיפה כרמל
2 חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף 56.95 63.75 55.92 51.19 43.35 14979 40234 5 חיפה כרמל
3 רמן נחום - גולדברג אידה 55.79 53.75 41.72 50.84 62.78 18883 15305 4 חיפה כרמל
4 הילזנרד אנני - כהן רבקה 54.97 [A] 56.88 66.98 41.05 5598 11391 3 חיפה כרמל
5 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 51.61 48.75 [A] 50.62 55.45 19234 8309 3 חיפה כרמל
6 באבד יצחק - סרבן דניאלה 49.93 43.28 [A] 48.45 58.06 11010 20552   חיפה כרמל
7 קוטלר מאיה - צרטין יוסף 47.46 [A] 32.89 53.79 55.71 43207 41343   חיפה כרמל
8 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 43.07 46.41 38.59 [A] 44.20 41317 41136   חיפה כרמל
9 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 42.46 36.25 46.88 44.26 34.91 18316 41035   חיפה כרמל
10 כהן מרגרט - ויזן יהושע 42.28 43.28 45.16 38.40 37.87 40941 19229   חיפה כרמל
11 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 32.87 [A] 42.66 32.20 23.77 22054 40925   חיפה כרמל
ירוס מיכאל - וייסמן דוד   57.81     68.11 40706 3698   חיפה כרמל
מלברגר אראלה - אדלר אילנה       58.10 52.44 5566 1177   חיפה כרמל
סכנין חוה - שמחון מיכל     60.78 43.08   40948 19804   חיפה כרמל
אנגלשטיין ישראל - דוידוביץ דינה       52.75 48.64 41602 43426   חיפה כרמל
אנגלשטיין ישראל - דינה דוידוביץ   48.38 50.47     41602 22-0324   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
לוי רוני - פורטונה ארנון       51.77 46.95 12052 5150   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - מץ דליה     69.53     2502 17803   חיפה כרמל
ירוס מיכאל - ברנט דוד       68.21   40706 40334   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - נחמיאס יוסף   63.75       2502 40234   חיפה כרמל
זומר קלריסה - גיא יהודית         58.68 18665 20054   חיפה כרמל
יפה פרנקי - גולומב נינה         58.52 17818 12376   חיפה כרמל
קרומבי אלי - קרומבי דורית       55.19   19929 19930   חיפה כרמל
זומר קלריס - גיא יהודית       55.07   13727 20054   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
אבידר אופליה - זהבי רות         53.12 18947 18919   חיפה כרמל
סכנין חוה - מץ דליה   52.81       40948 17803   חיפה כרמל
מץ דליה - פרבשטיין בן-חיים יפה         50.48 17803 4617   חיפה כרמל
דה הונד יוסי - שפר לאה       48.85   19994 19995   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים   47.03       23264 20156   חיפה כרמל
בן-חיים יזהר - אפשטיין אוברי         46.88 4624 10917   חיפה כרמל
גנות אסתי - יהודית רונן       44.04   41036 22-0636   לא חבר בהתאגדות
שנער היידי - גודוביץ צילה         40.54 2500 15622   חיפה כרמל
אלוני ישי - קמה יעל       40.02   40970 19199   חיפה כרמל
מיליטיאנו פליצ'ה - גנות אני       35.46   23425 22-0599   לא חבר בהתאגדות