Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
תחרות חודש פברואר 22
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/02/22 סניף: הלוחם חיפה מקדם: 9.67

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן-נון נגה - ינאי מירה 59.53 75.00 43.75 [A] 69.38 12636 7262 5 חיפה - בית הלוחם
2 פלר אדם - פלר רמה 51.09 [A] 38.13 68.13 48.13 867 19195 4 חיפה - בית הלוחם
3 מרחב יוסף - גולדשטיין מרדכי 48.75 57.50 [A] 31.25 56.25 7214 13571   חיפה - בית הלוחם
4 טל לאה - פליקסברוד נורית 47.19 [A] 48.13 41.88 48.75 41300 14263   חיפה - בית הלוחם
5 טל פטר - לוי סיגלית 46.88 [A] 55.63 43.13 38.75 16356 8196   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
6 גבאי חיים - לוסקי הרצל 45.42 54.17 35.00 46.88 45.63 5263 5946   חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
7 עגור יצחק - יריב יצחק 43.75 25.00 51.88 48.13 [A] 7244 7245   חיפה - בית הלוחם
8 הרפז כרמלה - גולדשטיין בתיה 43.23 41.67 56.25 39.38 35.63 12922 12639   חיפה - בית הלוחם
ורד נח - שלייפר ישראל     63.75   53.13 2656 3955   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
ינאי אברהם - גל מרדכי   54.17     56.25 7263 20231   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
בן-נון יוסי - ברודאי אסתר     50.00 52.50   12637 899   חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות
ינאי אברהם - ורד נח       71.25   7263 2656   חיפה - בית הלוחם
גילור מנחם - ינאי אברהם     57.50     3953 7263   חיפה - בית הלוחם
טל דן - שלייפר ישראל       57.50   1267 3955   חיפה כרמל
רוזנשיין אלכסנדר - שלייפר ישראל   56.67       3372 3955   חיפה כרמל
בן-נון נגה - יריב יצחק         48.13 12636 7245   חיפה - בית הלוחם
פלנר יהודה - פלר רמה   45.00       868 19195   חיפה - בית הלוחם
פליקסברוד נורית - ברודאי אסתר   40.83       14263 899   חיפה - בית הלוחם/ לא חבר בהתאגדות