Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום שלישי בוקר מרץ
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/03/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.40

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - הולצמן זאב 58.88 58.23 55.99 [A] 63.06 58.24 5944 23768 11 חיפה כרמל
2 קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה 56.30 36.87 58.06 57.80 52.50 56.82 14599 14457 9 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 55.68 45.97 65.93 44.38 54.44 56.37 16088 16359 7 חיפה כרמל
4 מעוז דפנה - מעוז בני 55.49 61.61 49.59 58.80 51.94 47.84 19370 22572 6 חיפה כרמל
5 בירמן יצחק - פורת דליה 55.39 64.15 53.46 [A] 54.17 49.78 20587 4142 4 חיפה כרמל
6 טמיר אלי - אלרן ישראל 55.11 53.54 58.21 [A] 53.89 54.78 5270 19052 4 חיפה כרמל
7 כהן רבקה - ארי חנה 55.07 60.90 51.51 55.03 [A] 52.85 11391 18011 3 חיפה כרמל
8 קמפר ראובן - שפירא בניהו 54.12 63.04 50.69 53.32 49.44 [A] 17830 17828 2 חיפה כרמל
9 דיין גילה - לוי רוני 53.86 [A] 48.39 49.85 59.72 57.48 15416 12052 2 חיפה כרמל
10 שושני חנה - דנסקי ניצה 52.53 [A] 50.46 57.79 50.28 51.58 11491 12350 1 חיפה כרמל
11 שאול רבקה - דוב שושנה 51.24 49.44 49.03 48.21 48.89 57.62 7246 7241 1 חיפה כרמל
12 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 50.46 49.85 50.24 45.37 50.00 51.75 15824 15622 1 חיפה כרמל
13 צידון רבקה - זלצר אביבה 50.40 [A] 46.70 [A] 55.28 49.63 19373 24170 1 חיפה כרמל
14 נחמיאס יוסף - קביליו יצחק 50.29 50.27 48.49 46.06 44.44 56.34 40234 6070 1 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
15 רמן נחום - גרינמן שמשון 50.13 37.53 [A] 48.21 56.67 58.09 18883 23268 1 חיפה כרמל
16 שחר אמיר - שורץ מלכה 48.35 48.94 39.38 47.42 56.39 40.66 40627 13138   חיפה כרמל
17 רטנר פיליס - רטנר דוד 47.06 [A] 45.00 55.89 43.89 43.46 14530 14538   חיפה כרמל
18 כהן מרגרט - פזי נחמה 43.72 30.36 44.24 [A] 50.28 [A] 40941 8309   חיפה כרמל
19 סידי אראלה - בלום חנה 41.42 39.72 41.98 49.60 30.28 34.38 40943 41055   חיפה כרמל
20 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 37.97 52.08 33.40 26.39 40.00 25.79 19927 22054   חיפה כרמל
אורנשטיין איתן - לוי סיגלית     63.33 57.01     801 8196   חיפה כרמל
ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה     62.17     45.94 18418 18015   חיפה כרמל
קורן עינת - לבנון חנה   55.21 46.73       20262 16309   חיפה כרמל
דה הונד יוסי - שפר לאה     45.65     52.96 19994 19995   חיפה כרמל
שמחון מיכל - סכנין חוה     40.83 43.78     19804 40948   חיפה כרמל
פרלמן אמנון - ספקטור משה   50.15     31.67   20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - מירקין לודמילה           65.32 2502 10299   חיפה כרמל
קביליו יצחק - וורמברנד עדנה       57.80     6070 14457   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי         57.78   23012 23090   חיפה כרמל
אלעד אלי - איסק מנחם           55.74 5572 3080   חיפה כרמל
ברנט דוד - וייסמן דוד       55.49     40334 3698   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה       51.39     16725 10299   חיפה כרמל
פורגס עמוס - אקלימי מאיר     49.75       20152 5749   חיפה כרמל
לביאנו דן - נחמיאס יוסף       46.06     3489 40234   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה         45.00   41317 41136   חיפה כרמל
ניר מרים - רוזנברג חנה   42.13         16493 13327   חיפה כרמל
אברמוביץ דורה - שקדי צפורה           29.38 20364 20365   חיפה כרמל