Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חמישי בוקר מרץ
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 31/03/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.25

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 63.69 66.49 64.17 63.75 [A] 60.34 15908 2502 10 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - וולברג ג'ון 62.75 70.49 56.15 51.67 72.69 49.97 5944 4245 8 חיפה כרמל
3 גני רותי - ביגר כרמלה 62.35 65.63 67.99 48.35 55.48 60.30 23011 23012 7 חיפה כרמל
4 טמיר אלי - אלרן ישראל 60.09 57.94 57.87 61.18 63.36 49.32 5270 19052 5 חיפה כרמל
5 ויזן יהושע - נחמיאס יוסף 59.41 58.03 52.78 53.11 61.96 64.54 19229 40234 4 חיפה כרמל
6 זומר קלריסה - גיא יהודית 54.32 53.17 54.10 [A] [A] 60.00 18665 20054 3 חיפה כרמל
7 שמחון מיכל - סכנין חוה 51.05 43.36 49.40 [A] [A] 61.42 19804 40948 3 חיפה כרמל
8 נביא רות - משיח רבקה 50.86 [A] 53.44 43.32 52.78 53.89 15308 17806 2 חיפה כרמל
9 שחר אמיר - שורץ מלכה 49.61 48.52 47.62 [A] 53.24 49.07 40627 13138   חיפה כרמל
10 פורת מרים - זהבי רות 49.39 48.83 49.21 40.67 51.93 47.59 21564 18919   חיפה כרמל
11 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 48.22 51.74 46.83 [A] 45.04 49.28 23264 40433   חיפה כרמל
12 רטנר פיליס - רטנר דוד 45.00 39.58 40.87 49.54 [A] [A] 14530 14538   חיפה כרמל
13 גיחון מלכה - אדלר אילנה 43.01 44.66 29.23 40.28 50.99 36.11 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
14 דביר יהודה - קורן עינת 41.02 43.47 37.04 [A] 36.11 47.47 43344 20262   חיפה כרמל
15 קוטלר מאיה - צרטין יוסף 40.82 34.72 46.83 44.51 37.24 33.52 43207 41343   חיפה כרמל
אלוני ישי - קרומבי דורית     54.17 64.62     40970 19930   חיפה כרמל
דיין גילה - לוי רוני   63.63     50.53   15416 12052   חיפה כרמל
ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה       50.00   56.79 20154 17615   חיפה כרמל
ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה         50.26 50.49 18418 18015   חיפה כרמל
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי         50.39 50.37 17418 23090   חיפה כרמל
כהן רבקה - מירקין לודמילה   51.22       49.10 11391 10299   חיפה כרמל
לבנון חנה - ורסנו דליה   51.56 40.61       16309 19087   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
שטרן אסיה - ברמן דיאנה     47.49   37.76   42439 24411   חיפה כרמל
שטרן בן - שדל גרג       44.44 40.15   19887 42249   חיפה כרמל
בר יוסף לוסי - אברהמי חנה   38.89     39.97   22054 40925   חיפה כרמל
צידון רבקה - מנור עדית   37.15       41.02 19373 40868   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - ברנט דוד   66.49         2502 40334   חיפה כרמל
הרץ ראובן - נחמיאס יוסף           64.54 4137 40234   חיפה כרמל
ברנט דוד - וייסמן דוד     63.76       40334 3698   חיפה כרמל
הידה רודיקה - וייסמן דוד       56.68     2526 3698   חיפה כרמל
מילר סידני - נתיב יצחק       53.64     42888 42889   חיפה כרמל/ב"ש - חברי הנגב
נחמיאס יוסף - חיינה מרדכי       53.11     40234 14979   חיפה כרמל
רמן נחום - גרינמן שמשון           52.62 18883 23268   חיפה כרמל
הידה רודיקה - בוגן זאב   52.26         2526 8410   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום           50.62 5598 1288   חיפה כרמל
בן יוסף הדרה - פרסט רחל   49.83         18015 40871   חיפה כרמל
מילר סידני - מטקלף גון   49.78         42888 42887   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - ספקטור ענת           47.87 16725 18416   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה           44.60 41317 41136   חיפה כרמל
לירון נולי - אלוני ישי   42.88         21199 40970   חיפה כרמל
שקולניק ליאורה - דנה חנה     41.34       19927 6754   חיפה כרמל
מיכלוביץ רבקה - אורון רות   37.28         43111 18699   טבעון - רקפת /חיפה כרמל
אברהמי חנה - בכר אורה       34.99     40925 2205   חיפה כרמל/פ"ת - ויצו
דנה חנה - פורת רבקה           34.69 6754 14981   חיפה כרמל