Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
שני בוקר מרץ
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/03/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.96

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 59.68 54.72 68.06 55.52 60.41 40706 3698 9 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 59.58 57.74 [A] 67.78 62.82 5270 19052 7 חיפה כרמל
3 גני רותי - ביגר כרמלה 56.90 53.15 54.41 67.44 52.58 23011 23012 6 חיפה כרמל
4 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 55.71 69.50 45.52 61.11 46.72 19234 8309 5 חיפה כרמל
5 גייבסקי נלי - שחר אמיר 54.31 51.98 56.14 52.22 56.91 40794 40627 4 חיפה כרמל
6 פורגס עמוס - אקלימי מאיר 54.21 [A] 65.00 60.59 41.27 20152 5749 3 חיפה כרמל
7 אלוני ישי - לירון נולי 53.79 58.98 61.39 45.52 49.27 40970 21199 2 חיפה כרמל
8 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 51.99 49.91 58.36 51.45 48.23 5566 1177 2 חיפה כרמל
9 באבד יצחק - סרבן דניאלה 51.92 [A] 56.42 51.42 49.85 11010 20552 2 חיפה כרמל
10 זומר קלריסה - גיא יהודית 51.80 52.09 62.72 42.75 49.63 18665 20054 1 חיפה כרמל
11 משכית חניתה - קרמר ליאורה 51.35 46.54 55.56 57.72 45.61 12377 8174 1 חיפה כרמל
12 ורסנו דליה - פרסט רחל 49.76 42.66 53.89 52.50 [A] 19087 40871   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
13 רמן נחום - גולדברג אידה 48.88 54.58 40.28 [A] 50.66 18883 15305   חיפה כרמל
14 חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף 47.80 54.04 41.33 49.29 46.53 14979 40234   חיפה כרמל
15 רוזנברג חנה - ניר מרים 47.13 50.47 53.28 39.44 45.34 13327 16493   חיפה כרמל
16 קוטלר מאיה - צרטין יוסף 46.25 44.49 [A] 49.44 41.07 43207 41343   חיפה כרמל
17 שנער היידי - גודוביץ צילה 46.16 52.76 44.17 44.15 43.58 2500 15622   חיפה כרמל
18 איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה 44.66 46.27 47.78 35.90 48.71 41057 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
19 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 42.46 39.03 42.47 38.33 [A] 22054 40925   חיפה כרמל
20 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 42.24 41.73 45.59 33.21 48.43 18316 41035   חיפה כרמל
21 דביר יהודה - קורן עינת 41.64 43.24 34.72 38.58 [A] 43344 20262   חיפה כרמל
22 בן-חיים יזהר - אפשטיין אוברי 40.49 46.20 38.40 45.83 31.54 4624 10917   חיפה כרמל
שטרן בן - מזרחי שמחה   60.00     65.80 19887 17615   חיפה כרמל
הידה רודיקה - בוגן זאב     57.22   56.47 2526 8410   חיפה כרמל
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי       60.25 52.09 17418 23090   חיפה כרמל
דוידוביץ דינה - אנגלשטיין ישראל       54.63 55.87 43426 41602   חיפה כרמל
ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה     61.36 43.09   18418 18015   חיפה כרמל
נביא יהודה - נביא רות     45.62 58.77   15307 15308   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום     44.14 58.89   5598 1288   חיפה כרמל
אבידר אופליה - זהבי רות     49.41 50.65   18947 18919   חיפה כרמל
שרן מיכאל - לוי רוני   43.18 53.89     6694 12052   חיפה כרמל
כהן מרגרט - ויזן יהושע   46.26   47.81   40941 19229   חיפה כרמל
שמחון מיכל - סכנין חוה   55.96 35.03     19804 40948   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה   36.65 46.42     41317 41136   חיפה כרמל
גנות אסתי - ווינשטין ליאה     35.59 41.39   41036 40870   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
לוי רוני - וייסמן דוד         60.41 12052 3698   חיפה כרמל
לירון נולי - פרסט רחל         49.27 21199 40871   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - קרמר ליאורה   46.54       5598 8174   חיפה כרמל
מנור עדית - צידון רבקה     46.36     40868 19373   חיפה כרמל
דה הונד יוסי - שפר לאה       44.48   19994 19995   חיפה כרמל
ויזן יהושע - נחמיאס יוסף     41.33     19229 40234   חיפה כרמל