Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ראשון בוקר אפריל
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 24/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.15

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 60.12 [A] 67.78 52.69 70.00 40334 3698 8 חיפה כרמל
2 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 55.69 62.22 53.89 [A] 56.67 14457 14599 7 חיפה כרמל
3 הרץ צפורה - לחמן מיכה 55.29 56.94 57.78 56.45 50.00 4138 1283 5 חיפה כרמל
4 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 54.59 [A] 57.78 56.96 53.61 19234 8309 4 חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 52.41 41.94 53.33 47.96 66.39 16088 16359 3 חיפה כרמל
6 לירון נולי - אלוני ישי 52.36 [A] 52.22 56.11 51.11 21199 40970 3 חיפה כרמל
7 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 52.04 45.00 51.11 57.06 55.00 13602 23090 2 חיפה כרמל
8 בן יוסף הדרה - פרסט רחל 51.22 52.78 53.61 57.65 40.83 18015 40871 2 חיפה כרמל
9 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 47.35 46.94 [A] 43.00 49.44 19370 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
10 דה הונד יוסי - שפר לאה 46.86 40.56 52.22 50.49 44.17 19994 19995   חיפה כרמל
11 רטנר פיליס - רטנר דוד 46.04 44.17 [A] 46.65 43.33 14530 14538   חיפה כרמל
12 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 36.79 [A] 25.00 29.95 42.22 22054 16309   חיפה כרמל
לוי רוני - אלרן ישראל   67.78 47.22     12052 19052   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - גינזבורג מרים     50.00 64.15   5598 5635   חיפה כרמל
קולסקי מינה - קרמר ליאורה   57.22     54.72 11069 8174   חיפה כרמל
כהן רבקה - מירקין לודמילה   53.33 56.67     11391 10299   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - לזינסקי מרים     58.89   49.17 23264 20156   חיפה כרמל
דוב שושנה - שאול רבקה       45.01 53.89 7241 7246   חיפה כרמל
פורת דליה - כהן עפרה   49.72     48.89 4142 8283   חיפה כרמל
גרינברג רונית - שמחון מיכל     54.72   41.11 15533 19804   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
מץ דליה - סכנין חוה     53.33   39.17 17803 40948   חיפה כרמל
שטרן אסיה - ברמן דיאנה   53.06 38.06     42439 24411   חיפה כרמל
מורג חוה - קורן עינת   49.44 33.06     9726 20262   חיפה כרמל
הרץ ראובן - הידה רודיקה     57.78     4137 2526   חיפה כרמל
מיכלוביץ רבקה - אורון רות       57.34   43111 18699   טבעון - רקפת /חיפה כרמל
וייסמן דוד - הידה רודיקה   56.67       3698 2526   חיפה כרמל
נביא יהודה - נביא רות     55.83     15307 15308   חיפה כרמל
סכנין חוה - שמחון מיכל   55.83       40948 19804   חיפה כרמל
פורת מרים - קלינגר אביבה       53.91   21564 14599   חיפה כרמל
לוי סיגלית - שאול רבקה     53.33     8196 7246   חיפה כרמל
בוגן זאב - הידה רודיקה         52.78 8410 2526   חיפה כרמל
קוטלר מאיה - צרטין יוסף       51.71   43207 41343   חיפה כרמל
לם גלינה - אירני קלודי   51.11       1251 22-0635   לא חבר בהתאגדות
אבידר אופליה - זהבי רות         49.44 18947 18919   חיפה כרמל
לביאנו דן - סכנין חוה       48.77   3489 40948   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
הרץ ראובן - נחמיאס יוסף       47.69   4137 40234   חיפה כרמל
קולסקי מינה - ברקוביץ אריה       46.71   11069 2502   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה     46.39     23268 4617   חיפה כרמל
משיח רבקה - נביא רות       46.08   17806 15308   חיפה כרמל
גני רותי - אורון רות   45.83       23011 18699   חיפה כרמל
סטריאן אלכסנדר - פאוקר נילי       45.16   40532 14171   חיפה כרמל
איליבמן רומן - שקולניק ליאורה         45.00 43322 19927   חיפה כרמל
קמה יעל - ראובן       44.88   19199 22-0637   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
לביאנו דן - נחמיאס יוסף   44.17       3489 40234   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
ברויז אברהם - חיימוביץ ולריו   43.61       40433 19234   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - בוגן זאב   43.33       5598 8410   חיפה כרמל
ליברטל זקלין - רייס איילין         43.06 17962 41238   חיפה כרמל
קמפר ראובן - שפירא בניהו       43.00   17830 17828   חיפה כרמל
שיקלר רחל - זבירין אילנה   38.33       41020 15743   חיפה כרמל
שורץ מלכה - ברויז אברהם     35.28     13138 40433   חיפה כרמל
מעוז דפנה - נחמיאס יוסף     34.72     19370 40234   חיפה כרמל