Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
שני בוקר אפריל
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.61

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 וייסמן דוד - ירוס מיכאל 64.72 62.78 74.17 71.94 [A] 3698 40706 9 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 60.42 63.92 60.83 52.22 64.72 5270 19052 7 חיפה כרמל
3 נביא יהודה - נביא רות 57.81 52.07 55.00 58.89 65.28 15307 15308 6 חיפה כרמל
4 גייבסקי נלי - שחר אמיר 56.90 65.37 [A] 59.17 53.06 40794 40627 4 חיפה כרמל
5 שושני חנה - מזרחי יהודית 52.91 49.14 53.89 58.61 [A] 11491 2524 4 חיפה כרמל
6 סרבן דניאלה - באבד יצחק 52.34 47.69 62.78 [A] 48.89 20552 11010 3 חיפה כרמל
7 חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף 52.08 59.41 49.17 49.72 [A] 14979 40234 2 חיפה כרמל
8 ורסנו דליה - פרסט רחל 51.61 46.17 50.56 [A] 59.72 19087 40871 2 חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
9 רמן נחום - גולדברג אידה 50.56 60.83 53.33 41.94 46.11 18883 15305 1 חיפה כרמל
10 לוי רוני - שרן מיכאל 49.67 45.91 46.94 46.11 59.72 12052 6694   חיפה כרמל
11 צרטין יוסף - קוטלר מאיה 48.69 44.48 54.17 [A] 46.11 41343 43207   חיפה כרמל
12 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 48.61 [A] 36.39 57.50 50.56 19234 8309   חיפה כרמל
13 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 40.49 45.86 31.94 34.17 [A] 5566 1177   חיפה כרמל
14 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 33.86 37.93 30.83 35.83 30.83 22054 40925   חיפה כרמל
בוגן זאב - הידה רודיקה   62.75 68.33     8410 2526   חיפה כרמל
פורגס עמוס - אקלימי מאיר   65.52     53.89 20152 5749   חיפה כרמל
זומר קלריסה - גיא יהודית       53.61 64.17 18665 20054   חיפה כרמל
שטרן בן - מזרחי שמחה   49.35 56.39     19887 17615   חיפה כרמל
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי   48.73 55.00     17418 23090   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - הילזנרד אנני     43.06 52.22   2502 5598   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה     52.50 42.22   41317 41136   חיפה כרמל
זהבי רות - אבידר אופליה     48.06 46.39   18919 18947   חיפה כרמל
איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה   47.72 40.83     41057 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
קמה יעל - לירון נולי       46.67 41.67 19199 21199   חיפה כרמל
שמחון מיכל - סכנין חוה     45.28   43.06 19804 40948   חיפה כרמל
שנער היידי - גודוביץ צילה     45.83   40.00 2500 15622   חיפה כרמל
קורן עינת - דביר יהודה     38.33   45.28 20262 43344   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - הידה רודיקה         63.33 5598 2526   חיפה כרמל
חביב משה - חוזה רחל   61.70       2308 1595   קיסריה
מץ דליה - ינקוביץ ציפי         57.50 17803 23090   חיפה כרמל
בן יוסף הדרה - פרסט רחל       55.56   18015 40871   חיפה כרמל
ניר מרים - גודוביץ צילה       55.00   16493 15622   חיפה כרמל
שורץ מלכה - שחר אמיר     53.33     13138 40627   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - ברויז אברהם       52.78   16725 40433   חיפה כרמל
אליעז רות - גרוס ריצארד         50.56 22057 41601   חיפה כרמל
וייל טובה - ליבלינג לינדה         49.44 20153 20154   חיפה כרמל
הרץ ראובן - ינקוביץ ציפי       48.33   4137 23090   חיפה כרמל
כהן רבקה - מירקין לודמילה         47.50 11391 10299   חיפה כרמל
בן ישראל מירי - אופיר אהרן     46.94     18316 41035   חיפה כרמל
קרומבי דורית - לירון נולי     46.11     19930 21199   חיפה כרמל
כהן רבקה - וורמברנד עדנה       45.56   11391 14457   חיפה כרמל
ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה         45.56 18418 18015   חיפה כרמל
אנגלשטיין ישראל - דוידוביץ דינה   40.09       41602 43426   חיפה כרמל
חיימוביץ ולריו - ברויז אברהם   38.06       19234 40433   חיפה כרמל
קמה יעל - אלוני ישי   37.78       19199 40970   חיפה כרמל
גנות אסתי - שוחט נויה         37.78 41036 41367   לא חבר בהתאגדות
זומר קלריסה - גודוביץ צילה   36.14       18665 15622   חיפה כרמל
בן-חיים יזהר - פרבשטיין בן-חיים יפה       35.56   4624 4617   חיפה כרמל
בן-נון נגה - בן-נון יוסי         35.28 12636 12637   חיפה - בית הלוחם
גנות אסתי - ווינשטין ליאה   30.99       41036 40870   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל