Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
גביע אפריל יום שלישי
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.30

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 טייג יוסי - גוטליב ליפא 56.30 44.82 67.22 [A] 63.15 16088 16359 10 חיפה כרמל
2 מעוז דפנה - מעוז בני 55.52 54.31 63.89 46.83 57.07 19370 22572 8 חיפה כרמל
3 שורץ מלכה - שחר אמיר 55.50 50.77 57.22 61.11 52.90 13138 40627 6 חיפה כרמל
4 כהן רבקה - ארי חנה 54.78 44.38 62.50 55.95 56.31 11391 18011 5 חיפה כרמל
5 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 54.32 54.97 52.22 [A] 60.08 14457 14599 4 חיפה כרמל
6 הבר שמעון - הולצמן זאב 52.07 56.53 38.61 [A] 63.15 5944 23768 3 חיפה כרמל
7 דיין גילה - לוי רוני 51.94 51.13 54.44 53.97 48.22 15416 12052 2 חיפה כרמל
8 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 51.65 60.08 48.89 47.62 [A] 6070 40234 2 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
9 טמיר אלי - אלרן ישראל 51.57 61.30 50.00 45.63 49.35 5270 19052 2 חיפה כרמל
10 בירמן יצחק - פורת דליה 50.61 55.26 49.44 50.00 47.75 20587 4142 1 חיפה כרמל
11 שפירא בניהו - קמפר ראובן 50.39 63.09 40.83 47.62 [A] 17828 17830 1 חיפה כרמל
12 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 48.92 43.42 51.94 51.98 48.32 15824 15622   חיפה כרמל
13 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 48.77 53.52 51.39 50.79 39.37 16725 10299   חיפה כרמל
14 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 48.71 48.39 45.28 51.19 [A] 18418 18015   חיפה כרמל
15 פרלמן אמנון - ספקטור משה 48.49 46.13 58.61 [A] 39.20 20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
16 לבנון חנה - קורן עינת 48.40 51.90 44.44 47.62 49.66 16309 20262   חיפה כרמל
17 רטנר פיליס - רטנר דוד 44.74 38.01 [A] 42.86 48.09 14530 14538   חיפה כרמל
18 שקולניק ליאורה - בר יוסף לוסי 43.31 50.51 36.94 [A] 35.80 19927 22054   חיפה כרמל
19 בלום חנה - סידי אראלה 35.92 33.98 38.89 36.51 34.29 41055 40943   חיפה כרמל
20 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 35.83 34.76 27.22 31.35 [A] 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
וייסמן דוד - ברנט דוד       63.49 59.40 3698 40334   חיפה כרמל
אלעד אלי - איסק מנחם   70.93     46.64 5572 3080   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה   57.29     50.22 23264 23263   חיפה כרמל
רמן נחום - גרינמן שמשון     39.17   49.01 18883 23268   חיפה כרמל
צידון רבקה - זלצר אביבה   38.11 50.00     19373 24170   חיפה כרמל
שמחון מיכל - סכנין חוה   44.52   34.13   19804 40948   חיפה כרמל
בוגן זאב - הידה רודיקה       65.87   8410 2526   חיפה כרמל
ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי   63.53       23012 23090   חיפה כרמל
וייל טובה - אליעז רות         62.99 20153 22057   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם     62.78     23264 40433   חיפה כרמל
וייסמן דוד - הידה רודיקה     60.28     3698 2526   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - גינזבורג מרים       59.13   5598 5635   חיפה כרמל
דוב שושנה - שאול רבקה       56.35   7241 7246   חיפה כרמל
גרוס ריצארד - ברנט דוד     55.00     41601 40334   חיפה כרמל
ינקוביץ ציפי - ברקוביץ אריה         52.57 23090 2502   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - מירקין לודמילה     51.39     2502 10299   חיפה כרמל
נביא יהודה - נביא רות     50.00     15307 15308   חיפה כרמל
ברויז אברהם - גייבסקי נלי   47.52       40433 40794   חיפה כרמל
דה הונד יוסי - שפר לאה   45.83       19994 19995   חיפה כרמל
דנסקי ניצה - שושני חנה   43.54       12350 11491   חיפה כרמל
ניר מרים - פלדמן יצחק     42.78     16493 9754   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
ספקטור ענת - לוי סיגלית   39.46       18416 8196   חיפה כרמל
בוימל זאב - בוימל דבורה         35.37 13905 13904   קריות