Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חמישי בוקר אפריל
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/04/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.78

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - וולברג ג'ון 57.52 66.91 48.38 56.72 58.06 5944 4245 7 חיפה כרמל
2 טמיר אלי - אלרן ישראל 56.14 56.54 50.10 67.66 50.28 5270 19052 5 חיפה כרמל
3 שורץ מלכה - שחר אמיר 52.26 48.94 49.33 54.38 56.39 13138 40627 4 חיפה כרמל
4 דיין גילה - לוי רוני 50.63 60.15 41.89 50.47 [A] 15416 12052 3 חיפה כרמל
5 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 50.20 58.88 34.89 57.03 [A] 5598 1288 3 חיפה כרמל
6 קמה יעל - אלוני ישי 49.98 39.27 54.00 50.00 56.67 19199 40970   חיפה כרמל
7 מילר סידני - מטקלף גון 46.56 47.59 42.22 46.41 [A] 42888 42887   חיפה כרמל
8 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 45.44 39.85 [A] 35.53 56.39 23264 40433   חיפה כרמל
9 סכנין חוה - שמחון מיכל 43.57 41.57 43.00 [A] 39.72 40948 19804   חיפה כרמל
כהן רבקה - מירקין לודמילה     70.59   71.94 11391 10299   חיפה כרמל
וייסמן דוד - הידה רודיקה   62.07     67.50 3698 2526   חיפה כרמל
הרץ ראובן - נחמיאס יוסף   59.40 58.22     4137 40234   חיפה כרמל
זומר קלריסה - גיא יהודית   64.54     48.33 18665 20054   חיפה כרמל
משיח רבקה - נביא רות   56.67     54.72 17806 15308   חיפה כרמל
רמן נחום - גרינמן שמשון   50.68 56.57     18883 23268   חיפה כרמל
קוטלר מאיה - צרטין יוסף   40.59 62.00     43207 41343   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה       39.38 48.06 41317 41136   חיפה כרמל
פורת מרים - זהבי רות       41.72 42.22 21564 18919   חיפה כרמל
ברזינר יצחק - ווינשטין ליאה     39.62   43.33 42549 40870   חיפה כרמל
זבירין אילנה - כוכבא שלומית   34.88     45.28 15743 19097   חיפה כרמל
ברנט דוד - גרוס ריצארד         60.83 40334 41601   חיפה כרמל
ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה   60.08       18418 18015   חיפה כרמל
מץ דליה - וייל טובה   57.72       17803 20153   חיפה כרמל
ביגר כרמלה - גני רותי   54.69       23012 23011   חיפה כרמל
שטרן בן - ציפין שמואל   51.88       19887 24169   חיפה כרמל
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי         51.39 17418 23090   חיפה כרמל
ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה         50.56 20154 17615   חיפה כרמל
לבנון חנה - ורסנו דליה         50.56 16309 19087   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
ריבקינד ספיה - מיכאל קובלנקו       50.47   43074 22-0443   לא חבר בהתאגדות
ברקוביץ אריה - שוצמן רחל       49.53   2502 15908   חיפה כרמל
צידון רבקה - מנור עדית         49.44 19373 40868   חיפה כרמל
צרטין יוסף - כהאנה רלה         48.89 41343 43345   חיפה כרמל
סמורזיק אביטל - ספקטור ענת         48.06 16725 18416   חיפה כרמל
בר יוסף לוסי - בר יוסף עקיבא         47.22 22054 22055   חיפה כרמל
גיחון מלכה - אדלר אילנה         46.67 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי         40.28 43207 43206   חיפה כרמל
קורן עינת - דביר יהודה   39.04       20262 43344   חיפה כרמל
מרמלשטיין עליזה - סידי אראלה         35.00 41137 40943   חיפה כרמל
אבן גבי - מיליטיאנו פליצ'ה         32.22 18797 23425   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות
דנה חנה - עשת רונית   31.00       6754 4221   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
בר יוסף לוסי - אברהמי חנה   28.55       22054 40925   חיפה כרמל