Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
האביב - יום א'
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 22/05/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.24

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 55.60 52.08 [A] 59.52 60.16 54.69 51.56 5440 787 12 קריות
2 שפיר רוחמה - שטרן ורד 54.85 55.00 69.17 43.45 52.99 53.65 43.23 19419 24290 10 קריות
3 לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה 53.64 57.50 38.89 60.42 39.32 52.60 58.33 5335 5352 8 קריות
4 שניידר טובה - שניידר מיכאל 52.52 49.58 58.33 53.65 51.56 49.48 42.19 11949 4525 6 קריות
5 שיינר חנה - טישלר לאה 51.02 47.08 55.56 36.98 43.62 54.17 54.69 15248 11950 5 קריות
6 גנזל יהודה - ארד יאיר 50.95 49.58 40.00 51.79 55.47 52.60 45.31 2663 14431 4 קריות
7 כהן בתיה - פייטלוביץ דני 43.28 41.67 47.50 [A] 44.40 32.81 [A] 8275 3497   קריות
8 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 42.08 37.08 44.17 [A] 46.88 [A] 32.29 24727 5090   קריות
גורדון אושרה - הנר ארז   66.67   50.60     55.73 16378 9643   קריות
שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם       57.14 52.21 48.96   13809 8193   קריות
בייצר מוטי - מאר רוני   57.92 45.00 54.17       12001 11345   חיפה כרמל/קריות
בר רבקה - מאר ריבי   50.42 50.83   53.39     4002 11346   קריות
דוד דינה - בליצבלאו ויקי       40.48   45.83 59.90 8274 16105   קריות
מנגד יוסף - מנגד בלהה   35.42   41.67       43366 43367   חיפה כרמל
בר רבקה - ארזיל אתי             56.77 4002 6825   קריות
טופז דוד - מונטאנו אלכסנדר           55.21   5142 4253   קריות