Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
שני בוקר מאי
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.24

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 ירוס מיכאל - וייסמן דוד 62.26 71.65 [A] 69.51 49.72 58.18 40706 3698 11 חיפה כרמל
2 שרון אביגדור - מנור משה 58.92 [A] 72.90 51.27 61.51 [A] 581 852 8 חיפה כרמל
3 פרסט רחל - ורסנו דליה 57.79 54.66 58.61 39.12 62.11 55.80 40871 19087 7 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
4 זומר קלריסה - גיא יהודית 57.41 51.88 61.91 59.23 43.76 56.64 18665 20054 5 חיפה כרמל
5 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 55.67 [A] [A] 56.17 60.74 55.77 17803 10919 4 חיפה כרמל
6 מזרחי יהודית - שושני חנה 54.78 54.23 56.86 41.82 49.79 58.23 2524 11491 3 חיפה כרמל
7 רוזנברג חנה - ניר מרים 54.27 [A] 57.30 54.72 44.82 60.22 13327 16493 3 חיפה כרמל
8 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 52.80 50.48 50.96 54.39 55.38 46.40 19234 8309 2 חיפה כרמל
9 כהן מרגרט - ויזן יהושע 51.45 [A] 47.29 54.38 51.20 52.92 40941 19229 2 חיפה כרמל
10 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 51.03 50.28 [A] 56.08 [A] 47.77 17418 23090 1 חיפה כרמל
11 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 50.75 [A] 43.43 65.28 [A] 44.29 18316 41035 1 חיפה כרמל
12 גרוס ריצארד - אליעז רות 50.53 53.68 55.83 [A] 42.59 [A] 41601 22057 1 חיפה כרמל
13 מלברגר אראלה - אדלר אילנה 49.85 [A] 54.01 47.37 51.70 46.33 5566 1177   חיפה כרמל
14 שטרן בן - מזרחי שמחה 49.18 [A] [A] 47.90 36.32 62.52 19887 17615   חיפה כרמל
15 נביא יהודה - נביא רות 49.13 [A] 44.29 51.27 [A] 50.96 15307 15308   חיפה כרמל
16 שמחון מיכל - סכנין חוה 48.11 [A] 48.24 40.15 54.05 [A] 19804 40948   חיפה כרמל
17 אברהם חיה - גדיאל לידיה 48.09 51.29 [A] 42.50 48.55 [A] 20235 20234   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
18 לירון נולי - קמה יעל 48.05 54.66 39.44 51.73 46.36 [A] 21199 19199   חיפה כרמל
19 ברויז אברהם - שורץ מלכה 46.60 50.19 [A] 41.48 [A] 44.75 40433 13138   חיפה כרמל
20 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 44.16 39.40 37.48 48.02 [A] 51.71 18418 18015   חיפה כרמל
21 איזיפאס חנינה - פונדיאנו עליזה 43.76 [A] 37.56 50.65 36.82 [A] 41057 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
22 רמן נחום - גולדברג אידה 42.43 43.10 45.30 31.30 [A] [A] 18883 15305   חיפה כרמל
פורגס עמוס - אקלימי מאיר   57.04     56.67   20152 5749   חיפה כרמל
גני רותי - ביגר כרמלה         55.59 48.94 23011 23012   חיפה כרמל
טמיר אלי - אלרן ישראל     52.19   49.41   5270 19052   חיפה כרמל
זהבי רות - אבידר אופליה   45.12 55.62       18919 18947   חיפה כרמל
מיכלוביץ רבקה - אורון רות   48.45   47.86     43111 18699   טבעון - רקפת /חיפה כרמל
אלוני ישי - קמה יעל       51.73   40.50 40970 19199   חיפה כרמל
רייצין לב - צרטין יוסף       43.43 40.77   43286 41343   חיפה כרמל
יפה פרנקי - גולומב נינה   39.06 44.81       17818 12376   חיפה כרמל
קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי   31.96 47.35       43207 43206   חיפה כרמל
אברהמי חנה - בר יוסף לוסי   32.71 41.63       40925 22054   חיפה כרמל
ברנט דוד - וייסמן דוד   71.65         40334 3698   חיפה כרמל
חביב משה - חוזה רחל         65.56   2308 1595   קיסריה
ברקוביץ אריה - שוצמן רחל   64.15         2502 15908   חיפה כרמל
דה הונד יוסי - שפר לאה     63.33       19994 19995   חיפה כרמל
לוי זיוה - שפריר חוה     59.75       20147 42285   לא חבר בהתאגדות
חיימוביץ ולריו - גודוביץ צילה         55.38   19234 15622   חיפה כרמל
באבד יצחק - סרבן דניאלה       53.83     11010 20552   חיפה כרמל
ליברטל זקלין - רייס איילין           53.70 17962 41238   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - הידה רודיקה   52.81         5598 2526   חיפה כרמל
צידון רבקה - כהן רינה         52.09   19373 24180   חיפה כרמל/זכרון יעקב - עמיחי
קורן עינת - דביר יהודה   51.46         20262 43344   חיפה כרמל
גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה     45.31       41317 41136   חיפה כרמל
צרטין יוסף - כהאנה רלה     44.38       41343 43345   חיפה כרמל
חיינה מרדכי - נחמיאס יוסף     43.83       14979 40234   חיפה כרמל
גודוביץ צילה - רמן נחום           41.05 15622 18883   חיפה כרמל
גולדברג אידה - פונדיאנו עליזה           40.43 15305 42368   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
גנות אסתי - ווינשטין ליאה     36.82       41036 40870   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
קרומבי אלי - קרומבי דורית         34.51   19929 19930   חיפה כרמל
דנה חנה - צרטין יוסף           33.49 6754 41343   חיפה כרמל