Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
גביע מאי יום שלישי
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 31/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.70

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 62.21 59.41 57.78 63.89 67.78 55.00 5270 19052 13 חיפה כרמל
2 לוי סיגלית - ספקטור ענת 57.07 58.26 50.00 [A] 73.06 46.94 8196 18416 10 חיפה כרמל
3 הבר שמעון - הולצמן זאב 56.78 59.63 57.50 51.94 56.94 53.06 5944 23768 8 חיפה כרמל
4 ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי 56.54 57.82 [A] 60.56 51.94 55.83 23012 23090 7 חיפה כרמל
5 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 56.03 57.19 [A] 66.94 [A] 50.00 16725 10299 5 חיפה כרמל
6 רמן נחום - שורץ מלכה 55.49 53.09 53.06 36.11 54.44 61.39 18883 13138 4 חיפה כרמל
7 קמפר ראובן - שפירא בניהו 55.20 51.10 66.39 43.89 58.06 45.28 17830 17828 3 חיפה כרמל
8 טל פטר - ציפין שמואל 54.75 58.70 [A] 61.39 48.89 [A] 16356 24169 3 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
9 משיח רבקה - נביא רות 54.70 47.41 57.50 55.83 58.06 [A] 17806 15308 2 חיפה כרמל
10 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 53.56 57.28 40.00 57.22 49.72 50.00 23264 23263 2 חיפה כרמל
11 בירמן יצחק - פורת דליה 53.50 47.31 52.78 38.06 51.94 61.94 20587 4142 1 חיפה כרמל
12 שמחון מיכל - סכנין חוה 52.29 [A] 43.06 [A] 58.61 57.50 19804 40948 1 חיפה כרמל
13 טייג יוסי - גוטליב ליפא 51.20 38.95 53.61 [A] 50.00 62.22 16088 16359 1 חיפה כרמל
14 אברהם חיה - שמאי אילנה 51.11 [A] 57.22 45.28 42.22 59.72 20235 13602 1 חיפה כרמל
15 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 50.83 [A] 44.17 53.61 59.44 46.11 6070 40234 1 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
16 מעוז דפנה - מעוז בני 49.93 [A] 53.06 47.78 45.28 53.61 19370 22572   חיפה כרמל
17 רטנר פיליס - רטנר דוד 47.50 52.22 45.00 49.17 33.33 43.61 14530 14538   חיפה כרמל
18 דוב שושנה - שאול רבקה 47.42 51.60 52.22 35.83 [A] [A] 7241 7246   חיפה כרמל
19 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 47.11 44.54 [A] 57.22 45.28 41.39 41317 41136   חיפה כרמל
20 אורטל אילן - אורון רות 47.06 41.56 47.78 [A] 48.89 [A] 2195 18699   טבעון/חיפה כרמל
21 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 46.24 41.91 48.89 44.17 [A] [A] 15824 15622   חיפה כרמל
22 פורת מרים - בלנק שרה 44.97 47.94 49.44 [A] 46.39 36.11 21564 40578   חיפה כרמל
23 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 44.57 45.49 [A] 40.00 42.78 [A] 18418 18015   חיפה כרמל
24 בוימל זאב - בוימל דבורה 40.69 44.14 [A] 53.61 34.72 30.28 13905 13904   קריות
25 בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה 36.82 39.23 25.56 37.50 37.50 33.06 22054 19927   חיפה כרמל
26 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 36.74 [A] 30.00 [A] 33.61 33.33 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
27 סידי אראלה - בלום חנה 34.58 38.89 36.11 [A] 28.89 34.44 40943 41055   חיפה כרמל
ברנט דוד - וייסמן דוד         63.33 72.22 40334 3698   חיפה כרמל
כהן רבקה - ארי חנה   63.68 56.39       11391 18011   חיפה כרמל
אלעד אלי - איסק מנחם   55.90 63.61       5572 3080   חיפה כרמל
וייל טובה - אליעז רות     50.56 57.78     20153 22057   חיפה כרמל
רמן נחום - גרינמן שמשון   52.53 53.06       18883 23268   חיפה כרמל
גרינמן שמשון - גרינמן אהובה       50.83 52.50   23268 23267   חיפה כרמל
פרלמן אמנון - ספקטור משה   47.05 54.72       20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
קלינגר אביבה - וורמברנד עדנה         49.44 50.00 14599 14457   חיפה כרמל
שרון אביגדור - מנור משה           59.72 581 852   חיפה כרמל
נביא יהודה - נביא רות         58.06   15307 15308   חיפה כרמל
לירון נולי - ניצן ניצה         56.94   21199 19025   חיפה כרמל
רייצין לב - איליבמן רומן           56.39 43286 43322   חיפה כרמל
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי           55.83 17418 23090   חיפה כרמל
כהן רבקה - וורמברנד עדנה       55.00     11391 14457   חיפה כרמל
דה הונד יוסי - שפר לאה     53.61       19994 19995   חיפה כרמל
שורץ מלכה - וורמברנד עדנה   53.09         13138 14457   חיפה כרמל
לוי רוני - וייסמן דוד       52.22     12052 3698   חיפה כרמל
שטרן בן - שדל גרג       50.83     19887 42249   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - גינזבורג מרים           50.83 5598 5635   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם         49.72   23264 40433   חיפה כרמל
קורן עינת - לבנון חנה   47.90         20262 16309   חיפה כרמל
דיין גילה - לוי רוני   46.09         15416 12052   חיפה כרמל
בן ישראל מירי - אופיר אהרן   44.01         18316 41035   חיפה כרמל
שקדי צפורה - אברמוביץ דורה       33.33     20365 20364   חיפה כרמל