Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חמישי בוקר מאי
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 26/05/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.28

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'מ סניף
1 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 58.86 58.89 62.22 55.46 20154 17615 6 חיפה כרמל
2 אלוני ישי - קמה יעל 58.48 64.60 51.67 59.17 40970 19199 5 חיפה כרמל
3 וייסמן דוד - לוי רוני 58.32 [A] 64.97 60.00 3698 12052 4 חיפה כרמל
4 שטרן בן - שדל גרג 56.22 56.88 64.07 47.72 19887 42249 3 חיפה כרמל
5 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 55.93 59.20 57.84 50.76 4137 40234 2 חיפה כרמל
6 כהן רבקה - מירקין לודמילה 55.57 57.93 58.77 [A] 11391 10299 2 חיפה כרמל
7 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 55.35 62.96 [A] 53.09 16725 18416 1 חיפה כרמל
8 טמיר אלי - אלרן ישראל 53.90 60.28 51.42 [A] 5270 19052 1 חיפה כרמל
9 הבר שמעון - וולברג ג'ון 53.44 60.96 [A] 49.35 5944 4245 1 חיפה כרמל
10 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 52.44 51.89 [A] 55.43 15908 2502 1 חיפה כרמל
11 קורן עינת - דביר יהודה 51.81 [A] 46.88 58.54 20262 43344 1 חיפה כרמל
12 גיחון מלכה - אדלר אילנה 51.649 45.83 55.49 53.62 20261 1177 1 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
13 שמחון מיכל - סכנין חוה 51.646 54.97 47.35 52.62 19804 40948 1 חיפה כרמל
14 רמן נחום - גרינמן שמשון 51.23 53.46 [A] 50.24 18883 23268 1 חיפה כרמל
15 פורת מרים - זהבי רות 50.82 47.19 [A] 55.27 21564 18919 1 חיפה כרמל
16 זומר קלריסה - גיא יהודית 49.73 50.59 58.15 40.46 18665 20054   חיפה כרמל
17 מילר סידני - מטקלף גון 49.08 [A] 45.99 51.26 42888 42887   חיפה כרמל
18 ורסנו דליה - לבנון חנה 48.57 49.51 [A] 46.21 19087 16309   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
19 צידון רבקה - מנור עדית 47.49 53.49 [A] 38.99 19373 40868   חיפה כרמל
20 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 47.46 32.25 60.12 [A] 43207 43206   חיפה כרמל
21 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 47.05 [A] 42.56 48.58 23264 40433   חיפה כרמל
22 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 45.30 [A] 41.54 44.35 17418 23090   חיפה כרמל
23 מץ דליה - וייל טובה 44.90 40.80 43.89 [A] 17803 20153   חיפה כרמל
24 אברהמי חנה - בר יוסף לוסי 35.05 33.30 34.20 37.65 40925 22054   חיפה כרמל
הפטקה מיכאל - פרידלנדר אהוד     73.02   4822 4648   עמק יזרעאל/נהריה - לב הצפון
ביגר כרמלה - גני רותי       61.00 23012 23011   חיפה כרמל
הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום       55.42 5598 1288   חיפה כרמל
נביא יהודה - נביא רות   54.29     15307 15308   חיפה כרמל
משיח רבקה - נביא רות       54.16 17806 15308   חיפה כרמל
ירוס מיכאל - ברנט דוד     53.89   40706 40334   חיפה כרמל
יפה פרנקי - שור שיפי     47.78   17818 23900   חיפה כרמל
זבירין אילנה - כוכבא שלומית     46.94   15743 19097   חיפה כרמל
ריבקינד ספיה - מיכאל קובלנקו       45.01 43074 22-0443   לא חבר בהתאגדות
כהן רבקה - טמיר אלי       43.43 11391 5270   חיפה כרמל
בוימל דבורה - בוימל זאב     43.06   13904 13905   קריות
סידי אראלה - צרטין יוסף       42.17 40943 41343   חיפה כרמל
רייצין לב - צרטין יוסף     41.94   43286 41343   חיפה כרמל
מרמלשטיין עליזה - סידי אראלה   41.48     41137 40943   חיפה כרמל
קורן עינת - שורץ מלכה   41.14     20262 13138   חיפה כרמל
צרטין יוסף - כהאנה רלה   39.67     41343 43345   חיפה כרמל
איזיפאס חנינה - זבירין אילנה       39.65 41057 15743   חיפה כרמל
סידי אראלה - דנה חנה     36.79   40943 6754   חיפה כרמל
סורוגון פנינה - גדיאל לידיה     36.26   21576 20234   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
ברזינר יצחק - ווינשטין ליאה     31.58   42549 40870   חיפה כרמל
פרלמן דורית - פורת רבקה   29.44     22-0610 14981   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל