Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
לקראת הקיץ במשגב
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 23/05/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.18

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר סניף
1 כרמי כרמלה - בלוזר קובי 59.56 58.75 60.71 59.22 2804 18617 קריות
2 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 57.38 65.00 52.78 54.38 40386 23310 כרמיאל/קריות
3 ארליך רחל - דגון אסתר 55.44 53.75 50.00 62.57 18780 18612 קריות
4 בן נאים אהוד - טרגר דרור 55.15 57.50 57.54 50.42 777 3805 קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 49.59 [A] 40.08 58.70 40908 9650 קריות
6 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 47.86 48.75 44.84 [A] 41342 42221 קריות
7 זטלר שילה - פלדמן ברברה 46.98 48.75 48.02 44.17 18863 18862 קריות
8 גוזלן משה - אורנשטיין טינה 45.61 40.00 46.83 [A] 19264 42759 קריות
9 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 45.58 58.13 32.14 46.46 41340 42252 קריות
10 ויסמן צבי - נעלי נחום 43.89 37.50 48.02 46.16 19267 18616 קריות
11 אפשטיין דוד - רונן עמוס 43.29 55.00 42.46 32.42 40890 18615 קריות
בן יהודה יהודית - קייזר אהובית     59.92   2218 13906 כרמיאל
ויסברג קטי - ויסברג חנוך     59.52   43297 43298 קריות
קריינדלר מיכאל ד"ר - ברן אורי     57.14   5441 43408 כרמיאל
צבעוני פנחס - קריינדלר מיכאל ד"ר       54.69 5435 5441 כרמיאל
ברן אורי - אולגה גרויסמן       42.34 43408 23-24 כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות
קריינדלר מיכאל ד"ר - מורוזנסקי לאוניד   40.00     5441 24822 כרמיאל
ויסברג חנוך - אולגה גרויסמן   36.88     43298 23-24 קריות/ לא חבר בהתאגדות