Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
לקראת הקיץ במשגב
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 13/06/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 7.66

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 כרמי כרמלה - בלוזר קובי 63.51 58.75 60.71 59.22 73.81 65.04 58.33 2804 18617 9 קריות
2 בן יהודה יהודית - קייזר אהובית 59.31 [A] 59.92 [A] 56.75 70.51 59.38 2218 13906 7 כרמיאל
3 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 57.05 65.00 52.78 54.38 59.52 53.59 [A] 40386 23310 6 כרמיאל/קריות
4 ארליך רחל - דגון אסתר 56.97 53.75 50.00 62.57 61.51 57.03 46.88 18780 18612 5 קריות
5 בן נאים אהוד - טרגר דרור 54.50 57.50 57.54 50.42 51.19 53.13 53.13 777 3805 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 48.31 [A] 40.08 58.70 44.84 46.88 51.04 40908 9650   קריות
7 זטלר שילה - פלדמן ברברה 47.61 48.75 48.02 44.17 51.19 45.94 [A] 18863 18862   קריות
8 ויסמן צבי - נעלי נחום 45.81 37.50 48.02 46.16 32.94 49.02 48.33 19267 18616   קריות
9 אפשטיין דוד - רונן עמוס 42.29 55.00 42.46 32.42 44.84 36.72 [A] 40890 18615   קריות
10 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 38.69 58.13 32.14 46.46 29.37 27.34 [A] 41340 42252   קריות
גוזלן משה - אורנשטיין טינה   40.00 46.83   70.24     19264 42759   קריות
פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס   48.75 44.84   41.27     41342 42221   קריות
ויסברג קטי - ויסברג חנוך     59.52       52.50 43297 43298   קריות
צבעוני פנחס - קריינדלר מיכאל ד"ר       54.69   50.47   5435 5441   כרמיאל
קריינדלר מיכאל ד"ר - ברן אורי     57.14   45.24     5441 43408   כרמיאל
ברן אורי - אולגה גרויסמן       42.34     39.58 43408 23-24   כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות
שטריך אליעזר - בלוזר קובי             58.33 40844 18617   קריות
אפשטיין דוד - גוזלן משה             40.83 40890 19264   קריות
קריינדלר מיכאל ד"ר - מורוזנסקי לאוניד   40.00           5441 24822   כרמיאל
נהיר דפנה - ישורון ישראל         37.30     18781 18609   קריות
ויסברג חנוך - אולגה גרויסמן   36.88           43298 23-24   קריות/ לא חבר בהתאגדות