Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אליפות ישראל לזוגות סניורים 2022 - מחוז צפון
מושב 2 מתוך 2 תאריך: 14/05/22 סניף: מחוז צפון מקדם: 18.84
תוצאות בחישוב ארצי. 12 הראשונים עולים לחצי הגמר

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר סניף
1 שגיב יהודה - אורנשטיין איתן 78.3 33.3 45.0 8266 801 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
2 פלדמן אברהם - ברמן זאב 54.3 6.8 47.5 1723 18160 עמק המעינות/כפר תבור
3 סגלוב חנה - שני גילה 43.6 19.7 23.9 15610 14956 חיפה כרמל
4 זילברבוש שמואל - ורד נח 36.7 35.5 1.2 837 2656 חיפה - בית הלוחם
5 לייבו אדי - בן יהודה יהודית 30.4 10.9 19.6 850 2218 קריות/כרמיאל
6 דב אלכס - ברון יוליאן 26.4 17.4 8.9 12008 9583 קריות/חיפה כרמל
7 גבע עמיחי - גל טיבור 8.4 14.6 -6.2 1856 13841 נהריה - לב הצפון/קריות
8 פולק ישי - מורוזנסקי לאוניד 0.7 3.2 -2.5 893 24822 כרמיאל
9 גינזבורג מרים - הילזנרד אנני 0.6 -2.2 2.9 5635 5598 חיפה כרמל
10 טל פטר - ציפין שמואל -7.3 20.2 -27.5 16356 24169 חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
11 אשכנזי יוסי - ברנשטיין גרגורי -8.0 -13.7 5.6 2140 13366 טבעון/קריות
12 ברסלאור מנחם - ברניר זוהר -8.1 -35.6 27.4 515 2466 נהריה - לב הצפון/נס ציונה
13 רפפורט לאה - בן דוד רמי -15.8 5.4 -21.2 4261 16104 קריות
14 בילגוראי שרה - אורון דוד -15.9 -6.1 -9.8 12562 3379 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
15 דוד אילן - מור אהוד -27.4 -16.5 -10.9 23874 40709 חיפה כרמל
16 ויינשטיין אבישי - שלייפר ישראל -29.3 -5.0 -24.3 5419 3955 קריות/חיפה כרמל
17 זינגר אברהם - אורן אברהם -39.1 -9.2 -29.9 22360 42918 נהריה - לב הצפון
18 חכמה דוד - רוס רני -61.3 -39.6 -21.7 20900 7410 כפר תבור/עמק המעינות
19 בן נתן גיליאן - בן נתן יואל -74.1 -39.0 -35.2 40791 40790 זכרון יעקב - עמיחי/ברידג' אונליין אקדמי