Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
סגל קרייתי בית ב' - מחזור 2
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 25/05/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 20.31

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'מ סניף
1 זילברבוש שמואל - ורד נח 70.0 27.0 12.0 31.0 837 2656 6 חיפה - בית הלוחם
2 רפפורט לאה - בן דוד רמי 53.6 -7.0 60.6 [A] 4261 16104 5 קריות
3 סימקה-וולך הליין דר - שר יהושע 37.6 29.0 -3.4 12.0 5440 787 4 קריות
4 ירוס מיכאל - גולדנברג שלום 33.1 -2.0 17.1 18.0 40706 1265 3 חיפה כרמל
5 עממי צבי - אופק טל 24.0 0.0 0.0 24.0 3452 4720 3 קריות
6 הורן אלי - ארזיל אתי 5.9 11.0 -1.1 -4.0 3782 6825 2 קריות
7 תמיר טובה - פואה דורית -5.7 8.0 10.3 -24.0 667 11064   קריות
8 גל טיבור - ניסר לאון -13.0 -3.0 -16.0 6.0 13841 772   קריות
9 בייצר מוטי - ארבל שמואל -30.0 -33.0 [A] 3.0 12001 12060   חיפה כרמל/קריות
10 אידלמן עזרא - פלור יהודה -85.6 -28.0 -36.6 -21.0 1812 1813   נהריה/קריות
פרידלנדר אהוד - יונקר מיכל   13.0     4648 13512   נהריה - לב הצפון/נהריה
שני גילה - סגלוב חנה   10.0     14956 15610   חיפה כרמל
טל ישראל - בוך משה   9.0     1780 1864   כפר תבור
שידלובסקי אורן - הרשקוביץ שלמה     -5.0   17490 3637   טבעון
טל לביאה - טל חיים   -34.0     5719 5720   קריות
שקד יצחק - סגלוב חנה     -38.9   5414 15610   קריות/חיפה כרמל
לוי אבי - שטרן ורד       -45.0 5415 24290   קריות