Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חמישי בוקר יוני
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 30/06/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.41

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - וולברג ג'ון 64.60 59.91 72.69 46.36 65.52 60.28 5944 4245 12 חיפה כרמל
2 גני רותי - ביגר כרמלה 60.56 55.83 66.91 57.07 59.91 58.33 23011 23012 10 חיפה כרמל
3 שטרן בן - שדל גרג 59.00 57.22 55.28 60.59 58.77 59.44 19887 42249 8 חיפה כרמל
4 הרץ ראובן - נחמיאס יוסף 56.24 58.55 [A] 65.62 45.23 55.56 4137 40234 6 חיפה כרמל
5 פורת מרים - זהבי רות 54.61 45.09 62.75 [A] 54.78 55.83 21564 18919 5 חיפה כרמל
6 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 54.55 63.70 46.36 62.07 46.06 42.78 20154 17615 4 חיפה כרמל
7 וייל טובה - מץ דליה 54.26 56.39 42.65 57.06 60.93 [A] 20153 17803 3 חיפה כרמל
8 רמן נחום - גרינמן שמשון 53.63 46.67 55.83 62.04 [A] [A] 18883 23268 3 חיפה כרמל
9 וייסמן דוד - לוי רוני 53.62 58.06 55.80 50.62 [A] [A] 3698 12052 2 חיפה כרמל
10 סמורזיק אביטל - ספקטור ענת 53.60 53.89 50.12 [A] 60.39 [A] 16725 18416 2 חיפה כרמל
11 גיחון מלכה - אדלר אילנה 53.46 [A] 37.25 59.84 56.20 60.56 20261 1177 1 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
12 טמיר אלי - אלרן ישראל 52.79 47.28 45.03 45.51 50.31 68.06 5270 19052 1 חיפה כרמל
13 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 52.50 54.44 58.33 [A] [A] 47.22 5598 1288 1 חיפה כרמל
14 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 52.08 49.63 44.75 55.03 [A] 58.89 41317 41136 1 חיפה כרמל
15 אלוני ישי - קמה יעל 51.47 37.17 [A] 57.10 54.94 56.67 40970 19199 1 חיפה כרמל
16 לבנון חנה - ורסנו דליה 50.92 [A] 52.78 45.68 55.22 [A] 16309 19087 1 חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
17 זולקוב גנריאטה - ברויז אברהם 50.91 49.67 58.36 34.57 51.71 43.89 23264 40433 1 חיפה כרמל
18 כהן רבקה - מירקין לודמילה 49.89 [A] 46.67 61.23 [A] 41.67 11391 10299   חיפה כרמל
19 קורן עינת - דביר יהודה 46.85 [A] 44.17 50.34 42.87 [A] 20262 43344   חיפה כרמל
20 מנור עדית - צידון רבקה 46.74 50.71 41.42 44.81 [A] [A] 40868 19373   חיפה כרמל
21 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 46.51 [A] 47.53 46.26 44.20 48.06 43207 43206   חיפה כרמל
22 זומר קלריסה - גיא יהודית 44.32 48.27 [A] 44.57 [A] 34.44 18665 20054   חיפה כרמל
23 בר יוסף לוסי - אברהמי חנה 40.25 [A] 34.63 35.49 40.88 [A] 22054 40925   חיפה כרמל
24 שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה 32.82 23.70 39.81 35.06 32.68 [A] 19927 21576   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - שוצמן רחל   63.33       56.67 2502 15908   חיפה כרמל
בוגן זאב - הידה רודיקה         50.82 60.28 8410 2526   חיפה כרמל
איזיפאס חנינה - זבירין אילנה   57.41   52.35     41057 15743   חיפה כרמל
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי     50.25 58.95     17418 23090   חיפה כרמל
כהן מרגרט - אדלר אילנה   40.83       60.56 40941 1177   חיפה כרמל
בן ישראל מירי - אופיר אהרן     53.86   46.94   18316 41035   חיפה כרמל
משיח רבקה - נביא רות   45.83   53.57     17806 15308   חיפה כרמל
נביא יהודה - נביא רות     41.67   54.32   15307 15308   חיפה כרמל
בוימל זאב - בוימל דבורה     49.81   45.59   13905 13904   קריות
ברזינר יצחק - ווינשטין ליאה       46.26 41.08   42549 40870   חיפה כרמל
דנסקי ניצה - ניר מרים         42.04 41.39 12350 16493   חיפה כרמל
וייגרט אמיר - צרטין יוסף         34.23 47.50 4280 41343   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
דנה חנה - צרטין יוסף   32.01 45.78       6754 41343   חיפה כרמל
דנה חנה - סידי אראלה       30.49 42.31   6754 40943   חיפה כרמל
מעוז דפנה - גני רותי   55.83         19370 23011   חיפה כרמל
אנגלשטיין ישראל - דוידוביץ דינה         55.56   41602 43426   חיפה כרמל
מטקלף גון - מילר סידני         54.97   42887 42888   חיפה כרמל
נאור יעל - משיח רבקה           53.61 15808 17806   חיפה כרמל
גריל יגאל - זבירין אילנה           46.67 22-0648 15743   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
סכנין חוה - שמחון מיכל   45.40         40948 19804   חיפה כרמל
גולדנבלט ליביה - אוסימו הלן           45.28 42772 42789   לא חבר בהתאגדות
צידון רבקה - זלצר אביבה           41.67 19373 24170   חיפה כרמל
שטרן אסיה - מיכל מאיר           40.83 42439 22-3027   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
בר יוסף לוסי - לבנון חנה           40.56 22054 16309   חיפה כרמל
בלום חנה - סידי אראלה           33.89 41055 40943   חיפה כרמל
אבן גבי - מיליטיאנו פליצ'ה       31.73     18797 23425   חיפה - רמת אלון/ לא חבר בהתאגדות