Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום שלישי בוקר יוני
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/06/22 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.06

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 אברהם חיה - שמאי אילנה 59.61 58.48 57.01 61.39 61.57 20235 13602 9 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - הולצמן זאב 58.97 57.14 59.10 60.28 59.35 5944 23768 7 חיפה כרמל
3 טייג יוסי - גוטליב ליפא 57.76 52.23 55.68 58.06 65.06 16088 16359 5 חיפה כרמל
4 סמורזיק אביטל - מירקין לודמילה 56.24 70.09 50.74 [A] 54.15 16725 10299 4 חיפה כרמל
5 וייל טובה - אליעז רות 55.43 60.71 59.35 51.67 [A] 20153 22057 4 חיפה כרמל
6 אלרן ישראל - טמיר אלי 55.18 56.70 46.27 58.06 59.69 19052 5270 3 חיפה כרמל
7 שורץ מלכה - שחר אמיר 54.06 53.57 47.41 65.28 [A] 13138 40627 2 חיפה כרמל
8 אלעד אלי - איסק מנחם 53.230 54.46 57.31 [A] 51.14 5572 3080 2 חיפה כרמל
9 לירון נולי - ניצן ניצה 53.226 43.30 52.62 52.78 64.20 21199 19025 1 חיפה כרמל
10 ויסבך ציפי - גודוביץ צילה 52.30 54.91 62.07 62.50 29.73 15824 15622 1 חיפה כרמל
11 בירמן יצחק - פורת דליה 49.85 51.34 37.31 60.00 50.74 20587 4142   חיפה כרמל
12 קמפר ראובן - שפירא בניהו 49.29 42.86 49.18 52.78 52.33 17830 17828   חיפה כרמל
13 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 47.52 45.09 47.29 50.83 46.88 14457 14599   חיפה כרמל
14 איליבמן רומן - רייצין לב 46.41 58.48 53.92 40.00 33.24 43322 43286   חיפה כרמל
15 רטנר פיליס - רטנר דוד 45.02 49.11 46.64 33.06 51.30 14530 14538   חיפה כרמל
16 בר יוסף לוסי - שקולניק ליאורה 44.76 52.23 29.04 47.78 [A] 22054 19927   חיפה כרמל
17 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 43.73 46.88 45.28 32.78 [A] 41317 41136   חיפה כרמל
18 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 35.13 25.45 32.30 32.78 [A] 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
19 סידי אראלה - בלום חנה 30.88 32.14 29.14 30.83 31.42 40943 41055   חיפה כרמל
וייסמן דוד - ברנט דוד   68.75 70.68     3698 40334   חיפה כרמל
זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה     51.51   64.94 23264 23263   חיפה כרמל
שרון אביגדור - מנור משה   62.95 50.03     581 852   חיפה כרמל
נחמיאס יוסף - קביליו יצחק       56.39 56.10 40234 6070   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה       56.67 50.21 18418 18015   חיפה כרמל
ביגר כרמלה - ינקוביץ ציפי   53.13     53.46 23012 23090   חיפה כרמל
קורן עינת - לבנון חנה     50.86 41.11   20262 16309   חיפה כרמל
צידון רבקה - זלצר אביבה   37.50 43.93     19373 24170   חיפה כרמל
בוימל זאב - בוימל דבורה   37.50     41.64 13905 13904   קריות
לוי רוני - שרן מיכאל       62.22   12052 6694   חיפה כרמל
אורון רות - אורטל אילן     61.23     18699 2195   חיפה כרמל/טבעון
מעוז דפנה - מעוז בני     60.53     19370 22572   חיפה כרמל
ברקוביץ אריה - ינקוביץ ציפי     60.01     2502 23090   חיפה כרמל
לביאנו דן - נחמיאס יוסף     59.23     3489 40234   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
שמעון ציפי - ברקוביץ אריה   56.70       744 2502   נתניה/חיפה כרמל
כהן מרגרט - פזי נחמה       53.61   40941 8309   חיפה כרמל
ציפין שמואל - טל פטר     52.99     24169 16356   חיפה כרמל/חיפה - בית הלוחם
סכנין חוה - שמחון מיכל   50.00       40948 19804   חיפה כרמל
פרסט רחל - בן יוסף הדרה   49.55       40871 18015   חיפה כרמל
סורוגון פנינה - שקולניק ליאורה         47.65 21576 19927   חיפה כרמל
שטרן בן - שדל גרג   46.88       19887 42249   חיפה כרמל
לבנון חנה - בר יוסף לוסי         44.14 16309 22054   חיפה כרמל
משיח רבקה - נביא רות   42.41       17806 15308   חיפה כרמל
ניר מרים - רוזנברג חנה       42.22   16493 13327   חיפה כרמל
גייבסקי נלי - ברויז אברהם     41.76     40794 40433   חיפה כרמל
גייבסקי נלי - שחר אמיר         41.48 40794 40627   חיפה כרמל
מיכלוביץ רבקה - אורון רות         38.55 43111 18699   טבעון - רקפת /חיפה כרמל
פרלמן אמנון - ספקטור משה       36.94   20980 18417   חיפה - רמת אלון צביקה/חיפה כרמל
כהן רבקה - ארי חנה     33.18     11391 18011   חיפה כרמל
גרינמן אהובה - גרינמן שמשון   29.46       23267 23268   חיפה כרמל