Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
החופש הגדול משגב
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 27/06/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.26

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר סניף
1 ויסמן צבי - נעלי נחום 61.13 64.38 57.89 19267 18616 קריות
2 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 57.80 47.50 68.10 40386 23310 כרמיאל/קריות
3 בן נאים אהוד - טרגר דרור 54.15 61.25 47.05 777 3805 קריות/ לא חבר בהתאגדות
4 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 53.63 62.50 44.76 40908 9650 קריות
5 אפשטיין דוד - רונן עמוס 52.12 53.13 51.11 40890 18615 קריות
6 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס 51.91 45.63 58.19 41342 42221 קריות
7 לילינג נעמי - ברלוביץ זינה 47.86 47.50 48.22 41340 42252 קריות
8 פלדמן ברברה - זטלר שילה 43.79 51.88 35.71 18862 18863 קריות
9 נהיר דפנה - ישורון ישראל 43.19 47.50 38.89 18781 18609 קריות
10 ברן אורי - אולגה גרויסמן 38.72 31.25 46.19 43408 23-24 כרמיאל/ לא חבר בהתאגדות
בלוזר קובי - שטריך אליעזר     62.78 18617 40844 קריות
ארליך רחל - דגון אסתר     50.56 18780 18612 קריות
אורנשטיין טינה - גוזלן משה   46.88   42759 19264 קריות
ארליך רחל - קריינדלר מיכאל ד"ר   40.63   18780 5441 קריות/כרמיאל
אורנשטיין טינה - קריינדלר מיכאל ד"ר     40.56 42759 5441 קריות/כרמיאל