Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
סגל קרייתי - בית ב' - מחזור 4
מושב 2 מתוך 3 תאריך: 29/06/22 סניף: קריות/חיפה מקדם: 17.02

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] מספרי חבר סניף
1 אידלמן עזרא - פלור יהודה 47.6 28.6 19.0 1812 1813 נהריה/קריות
2 שר יהושע - סימקה-וולך הליין דר 38.6 12.6 26.0 787 5440 קריות
3 טל לביאה - טל חיים 26.1 1.0 25.1 5719 5720 קריות
4 ניסר לאון - ניסר ראובן 22.7 33.0 -10.3 772 3812 קריות/זכרון יעקב - עמיחי
5 רפפורט לאה - בן דוד רמי 18.0 44.0 -26.0 4261 16104 קריות
6 שטרן ורד - לוי אבי 6.0 14.0 -8.0 24290 5415 קריות
7 בייצר מוטי - ארבל שמואל -2.3 -18.3 16.0 12001 12060 חיפה כרמל/קריות
8 בוך משה - טל ישראל -17.1 5.7 -22.9 1864 1780 כפר תבור
9 רזניק פרץ - איסק מנחם -28.6 -32.0 3.4 8294 3080 חיפה כרמל
10 בר רבקה - קדוש ז'ני -43.4 -62.9 19.4 4002 7931 קריות/ לא חבר בהתאגדות
11 תמיר טובה - פואה דורית -70.1 -41.1 -29.0 667 11064 קריות
12 שיינר חנה - טישלר לאה -73.1 -38.9 -34.3 15248 11950 קריות
גולדנברג שלום - ירוס מיכאל   45.7   1265 40706 חיפה כרמל
פייטלוביץ רחל - כהן בתיה     33.0 3496 8275 קריות
ירוס מיכאל - ברקוביץ אריה     4.6 40706 2502 חיפה כרמל
דוד דינה - דרמר בלהה     -19.0 8274 16103 קריות/ לא חבר בהתאגדות