Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ינואר פברואר 2024
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 04/03/24 סניף: הלוחם חיפה מקדם: 11.19

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 ורד עירית - ורד נח 161.1 61.8 24.0 -13.0 [A] 37.0 51.3 3804 2656 11 חיפה - בית הלוחם
2 פלר אדם - פלר רמה 94.5 -54.8 12.0 4.0 26.0 45.0 7.5 867 19195 9 חיפה - בית הלוחם
3 גרוס ריצארד - טל דן 80.0 22.0 9.0 31.0 [A] [A] 18.0 41601 1267 7 חיפה - ברידג' מחניים/טבעון - רקפת
4 ויינשטיין אבישי - שלייפר ישראל 74.0 1.0 39.0 15.0 -13.0 11.0 8.0 5419 3955 6 קריות/טבעון - רקפת
5 גבאי חיים - לוסקי הרצל 61.0 13.0 29.0 [A] -11.0 6.0 24.0 5263 5946 4 חיפה - בית הלוחם
6 עגור יצחק - יריב יצחק 52.2 22.2 -7.0 13.0 13.0 11.0 -30.0 7244 7245 4 חיפה - בית הלוחם
7 בן-נון נגה - ינאי מירה 40.4 8.2 [A] 26.0 -11.0 26.0 -8.8 12636 7262 3 חיפה - בית הלוחם
8 גילור מנחם - ינאי אברהם -20.0 -17.0 [A] 13.0 29.0 -22.0 -23.0 3953 7263   חיפה - בית הלוחם
9 הרפז כרמלה - ברודאי אסתר -24.2 -22.2 [A] 2.0 -2.0 1.0 -3.0 12922 899   לא חבר בהתאגדות
10 טל לאה - פליקסברוד נורית -67.1 -37.3 -9.0 -26.0 29.0 -56.0 -23.8 41300 14263   טבעון - רקפת /חיפה - בית הלוחם
11 שיקלר רחל - נמרי מרים -140.0 [A] -49.0 -35.0 -28.0 -28.0 [A] 41020 14360   לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
12 יהב חיים - שוורץ אבי -152.0 [A] -51.0 -20.0 -58.0 -23.0 [A] 7253 44060   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
יריב עוז - נאמן-ברזם יעל   11.0 -6.0   15.0     10264 41797   לא חבר בהתאגדות
טל פטר - לוי סיגלית     4.0 -11.6 11.0     16356 8196   טבעון - רקפת /חיפה - בית הלוחם
טל פטר - בן-נון יוסי   -24.0       -8.0   16356 12637   טבעון - רקפת /חיפה - בית הלוחם
מיכלוביץ רבקה - גל מרדכי   15.2           43111 20231   חיפה - ברידג' מחניים
בן-נון נגה - בן-נון יוסי     5.0         12636 12637   חיפה - בית הלוחם
טל פטר - יריב עוז             -21.0 16356 10264   טבעון - רקפת / לא חבר בהתאגדות