Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חמישי בוקר פברואר
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 29/02/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 9.31
10 זוגות ראשונים יהיו זכאים לשחק בבית A בחודש הבא

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 כוכבי אלי - לחמן מיכה 62.24 64.84 60.41 56.57 [A] 67.17 18027 1283 19 חיפה - ברידג' מחניים
2 טורפשטיין ירון - אדלשטיין פרידה 61.29 56.06 64.63 62.99 61.47 53.91 19051 4631 15 חיפה - ברידג' מחניים
3 ירוס מיכאל - ברנט דוד 59.87 61.17 57.85 64.91 51.58 55.54 40706 40334 12 חיפה - ברידג' מחניים
4 וייסמן דוד - הידה רודיקה 59.32 61.17 57.24 57.66 55.22 61.21 3698 2526 10 חיפה - ברידג' מחניים
5 לוי רוני - מור אהוד 58.40 65.05 55.04 47.42 60.55 52.98 12052 40709 8 חיפה - ברידג' מחניים
6 שרון אביגדור - מנור משה 58.03 [A] 56.89 58.50 54.89 61.86 581 852 6 חיפה - ברידג' מחניים
7 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 57.78 55.35 54.14 [A] 64.26 57.36 15908 2502 5 חיפה - ברידג' מחניים
8 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 56.90 58.64 52.51 58.85 [A] 57.63 17418 23090 4 חיפה - ברידג' מחניים
9 גני רותי - ביגר כרמלה 56.86 58.82 54.55 64.49 [A] 49.59 23011 23012 3 חיפה - ברידג' מחניים
10 הבר שמעון - וולברג ג'ון 55.58 51.75 52.99 52.60 56.82 59.89 5944 4245 3 חיפה - ברידג' מחניים
11 ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה 55.51 59.27 43.51 [A] 65.23 54.02 20154 17615 2 חיפה - ברידג' מחניים
12 כהן רבקה - מירקין לודמילה 55.06 53.55 46.16 51.51 48.43 66.77 11391 10299 2 חיפה - ברידג' מחניים
13 טמיר אלי - אלרן ישראל 54.92 58.42 50.66 46.72 47.72 62.86 5270 19052 1 חיפה - ברידג' מחניים
14 גרוס ריצארד - אליעז רות 54.90 44.62 62.59 50.90 56.86 49.25 41601 22057 1 חיפה - ברידג' מחניים
15 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 54.20 [A] 52.02 [A] 61.09 53.71 5564 5565 1 חיפה - ברידג' מחניים
16 אלוני ישי - קמה יעל 53.39 46.25 63.46 51.82 52.01 43.00 40970 19199 1 חיפה - ברידג' מחניים
17 לירון נולי - ספקטור ענת 53.25 40.18 54.35 53.66 48.11 56.88 21199 18416 1 חיפה - ברידג' מחניים
18 דהן יצחק - שמחון מיכל 53.082 63.98 [A] 36.58 55.75 56.02 19810 19804 1 חיפה - ברידג' מחניים
19 גריל יגאל - פמיני איבון 53.077 46.82 53.96 [A] [A] 61.53 43527 42626 1 חיפה - ברידג' מחניים
20 משיח רבקה - נביא רות 52.28 47.47 43.18 53.21 56.46 51.99 17806 15308 1 חיפה - ברידג' מחניים
21 אלעד אלי - איסק מנחם 51.65 [A] 63.37 45.50 [A] 47.72 5572 3080 1 חיפה - ברידג' מחניים
22 פורת מרים - זהבי רות 51.16 42.70 52.93 47.46 [A] 61.53 21564 18919 1 חיפה - ברידג' מחניים
23 זולקוב גנריאטה - סכנין חוה 50.98 52.18 [A] 46.35 52.55 52.85 23264 40948 1 חיפה - ברידג' מחניים
24 מץ דליה - וייל טובה 50.93 61.10 52.66 [A] 39.94 [A] 17803 20153 1 חיפה - ברידג' מחניים
25 הילזנרד אנני - גל מרדכי 50.86 [A] 45.41 58.38 [A] 49.66 5598 20231 1 חיפה - ברידג' מחניים
26 אליאס ורה - רמן נחום 50.38 42.84 60.52 28.39 49.54 48.61 4956 18883 1 חיפה - ברידג' מחניים
27 מיכלוביץ רבקה - וייגרט אמיר 49.42 40.39 50.92 50.71 44.15 51.92 43111 4280   חיפה - ברידג' מחניים
28 רייצין לב - ברוך ארני 49.26 [A] [A] 40.53 50.36 56.16 43286 20293   חיפה - ברידג' מחניים
29 גיחון מלכה - אדלר אילנה 49.17 [A] 46.14 48.20 57.33 45.00 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה - ברידג' מחניים
30 איליבמן רומן - ברויז אברהם 49.13 52.72 45.59 48.23 [A] [A] 43322 40433   חיפה - ברידג' מחניים
31 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 47.76 52.63 45.96 [A] [A] 42.44 43207 43206   חיפה - ברידג' מחניים
32 קומיסר מיכאל - קון יהונתן 47.25 50.70 45.18 [A] 45.84 47.26 44053 12073   חיפה - ברידג' מחניים
33 בוימל זאב - בוימל דבורה 47.06 51.17 45.79 43.88 47.40 37.57 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים
34 סמורזיק אביטל - שטרן בן 46.93 38.49 50.09 58.14 [A] 40.98 16725 19887   חיפה - ברידג' מחניים
35 דנסקי ניצה - פזי נחמה 44.26 45.50 26.81 45.60 52.67 33.27 12350 8309   חיפה - ברידג' מחניים
36 ברקוביץ יצחק - פונדיאנו עליזה 41.85 46.34 [A] 38.11 48.60 34.36 20477 42368   חיפה - ברידג' מחניים
37 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 41.55 49.44 [A] 31.76 [A] 34.99 42439 24411   חיפה - ברידג' מחניים
38 סגל זאב - פורת רבקה 40.92 [A] 35.11 48.76 40.70 39.12 44093 14981   חיפה - ברידג' מחניים
39 דנה חנה - סידי אראלה 33.20 20.36 37.15 22.57 34.56 38.50 6754 40943   חיפה - ברידג' מחניים
פורגס עמוס - אקלימי מאיר     53.95 65.67     20152 5749   חיפה - ברידג' מחניים
קרומבי אלי - קרומבי דורית   56.35   59.03     19929 19930   חיפה - ברידג' מחניים
הרץ ראובן - נחמיאס יוסף   61.41   53.69     4137 40234   חיפה - ברידג' מחניים
שחר אמיר - שורץ מלכה         45.93 62.20 40627 13138   חיפה - ברידג' מחניים
קורן עינת - דביר יהודה     48.17   49.08   20262 43344   חיפה - ברידג' מחניים
גאות אדוה - נחמיאס יוסף         48.20 46.83 40797 40234   חיפה - ברידג' מחניים
צרטין יוסף - ברייטברט נחמיה         44.14 50.44 41343 5623   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
אקלימי מאיר - פבלובסקה זויה         46.95 45.07 5749 43606   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
גרינמן אהובה - גרינמן שמשון   40.76   49.22     23267 23268   חיפה - ברידג' מחניים
איזיפאס חנינה - זבירין אילנה   41.49     43.90   41057 15743   חיפה - ברידג' מחניים
יפה פרנקי - שור שיפי     38.50   35.29   17818 23900   חיפה - ברידג' מחניים
ברוך ארני - צרטין יוסף   38.56 24.50       20293 41343   חיפה - ברידג' מחניים
כהן רבקה - שחר אשר           66.77 11391 1299   חיפה - ברידג' מחניים/נהריה
ירוס מיכאל - וייסמן דוד   61.17         40706 3698   חיפה - ברידג' מחניים
פרידלנדר אהוד - הפטקה מיכאל   61.12         4648 4822   נהריה - לב הצפון/רמת ישי
ספקטור ענת - נחמיאס יוסף     54.35       18416 40234   חיפה - ברידג' מחניים
זומר קלריסה - גודוביץ צילה           53.52 18665 15622   חיפה - ברידג' מחניים
סכנין חוה - גל מרדכי   52.18         40948 20231   חיפה - ברידג' מחניים
כהן רבקה - שושני חנה       51.51     11391 11491   חיפה - ברידג' מחניים
גרינמן שמשון - גרינברג ויקטוריה           51.35 23268 41317   חיפה - ברידג' מחניים
גני רותי - מעוז דפנה           49.59 23011 19370   חיפה - ברידג' מחניים
צידון רבקה - מנור עדית         49.55   19373 40868   חיפה - ברידג' מחניים
חביב משה - חוזה רחל     49.37       2308 1595   קיסריה/חיפה - ברידג' מחניים
זהבי רות - אבידר אופליה         47.15   18919 18947   חיפה - ברידג' מחניים
שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה     46.70       17828 41317   חיפה - ברידג' מחניים
נוימן אוה - פבלובסקה זויה     46.14       18052 43606   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
הידה רודיקה - הידה רודיקה   45.27         2526 2526   חיפה - ברידג' מחניים
גולדברג אידה - רייצין לב   41.69         15305 43286   חיפה - ברידג' מחניים
אוסדצ'י-קפלן אורנה - קורן עינת           41.12 17014 20262   חיפה - ברידג' מחניים
ענבר ציפורה - פורת רבקה   34.93         4053 14981   ת"א - בית הלוחם אפקה/חיפה - ברידג' מחניים
מיליטיאנו פליצ'ה - זוהר רחמים           34.39 23425 23087   חיפה - רמת אלון/חיפה - רמת אלון
גרינמן שמשון - נוימן אוה         34.26   23268 18052   חיפה - ברידג' מחניים
חני עופר - בר יוסף לוסי           33.63 22-0672 22054   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
אוסימו הלן - גולומב נינה           33.50 42789 12376   חיפה - ברידג' מחניים