Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום ראשון פברואר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/02/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.28

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 58.45 [A] 61.39 56.02 66.39 40334 3698 10 חיפה - ברידג' מחניים
2 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 57.09 57.96 61.67 55.38 53.33 5598 5635 8 חיפה - ברידג' מחניים
3 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 56.82 51.71 56.11 54.73 64.72 11069 8174 6 חיפה - ברידג' מחניים
4 לוי רוני - אלרן ישראל 55.89 51.30 [A] 61.14 61.11 12052 19052 5 חיפה - ברידג' מחניים
5 מירקין לודמילה - מזרחי שמחה 55.06 54.97 55.56 [A] 59.72 10299 17615 4 חיפה - ברידג' מחניים
6 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 54.17 59.94 51.67 47.84 57.22 17803 10919 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 בנאורי ירון - שורוש נביה 53.89 [A] 58.89 51.67 55.00 43681 24790 3 חיפה - ברידג' מחניים/טבעון - רקפת
8 גילור מנחם - גל מרדכי 53.82 [A] 53.89 52.50 58.89 3953 20231 2 חיפה - בית הלוחם/חיפה - ברידג' מחניים
9 כהן עפרה - פורת דליה 52.79 54.41 44.72 60.06 51.94 8283 4142 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 52.54 42.46 60.83 60.22 46.67 13602 23090 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 הרץ צפורה - לחמן מיכה 51.54 55.73 43.61 55.45 51.39 4138 1283 1 חיפה - ברידג' מחניים
12 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 50.96 57.34 48.89 47.91 49.72 19234 8309 1 חיפה - ברידג' מחניים
13 מיכלוביץ רבקה - נחמיאס יוסף 50.54 51.54 45.83 53.40 51.39 43111 40234 1 חיפה - ברידג' מחניים
14 שמחון מיכל - זבירין אילנה 50.43 52.96 54.72 48.18 45.83 19804 15743 1 חיפה - ברידג' מחניים
15 גרוס ריצארד - הידה רודיקה 50.02 47.31 59.44 32.47 60.83 41601 2526 1 חיפה - ברידג' מחניים
16 וורמברנד עדנה - פורת מרים 49.71 46.51 60.00 52.59 39.72 14457 21564   חיפה - ברידג' מחניים
17 דה הונד יוסי - שפר לאה 49.42 50.15 48.89 48.64 [A] 19994 19995   חיפה - ברידג' מחניים
18 שורץ מלכה - שחר אמיר 49.30 [A] 38.89 59.14 49.17 13138 40627   חיפה - ברידג' מחניים
19 אליאס ורה - איליבמן רומן 48.65 44.38 57.78 44.38 48.06 4956 43322   חיפה - ברידג' מחניים
20 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 47.74 [A] 42.50 54.01 44.44 19370 40869   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
21 לנקביץ זופיה - זולקוב גנריאטה 47.31 [A] 47.22 47.56 44.44 23263 23264   חיפה - ברידג' מחניים
22 דוב שושנה - שאול רבקה 46.99 49.23 46.94 49.57 42.22 7241 7246   חיפה - ברידג' מחניים
23 צידון רבקה - מנור עדית 45.79 48.73 41.11 44.41 48.89 19373 40868   חיפה - ברידג' מחניים
24 דנסקי ניצה - רייצין לב 44.15 37.89 49.44 40.37 48.89 12350 43286   חיפה - ברידג' מחניים
25 גאות אדוה - אוסדצ'י-קפלן אורנה 41.44 [A] 44.72 28.52 42.50 40797 17014   חיפה - ברידג' מחניים
גני רותי - ביגר כרמלה   52.26 57.22     23011 23012   חיפה - ברידג' מחניים
ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה       57.27 45.83 18418 18015   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
לזינסקי מרים - סכנין חוה   45.78   50.90   20156 40948   חיפה - ברידג' מחניים
בן יוסף הדרה - פרסט רחל   44.14 46.67     18015 40871   חיפה - ברידג' מחניים
ניצן ניצה - פבלובסקה זויה       34.35 53.06 19025 43606   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
גרינברג ויקטוריה - רזניקוב ראיסה       52.13 35.00 41317 23644   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
קורן עינת - דביר יהודה       50.21 33.89 20262 43344   חיפה - ברידג' מחניים
גריל יגאל - ברויז אברהם   34.72   44.38   43527 40433   חיפה - ברידג' מחניים
טייג יוסי - גוטליב ליפא   59.32       16088 16359   חיפה - ברידג' מחניים
וייגרט אמיר - גני רותי       58.27   4280 23011   חיפה - ברידג' מחניים
חיימוביץ ולריו - ניצן ניצה   57.34       19234 19025   חיפה - ברידג' מחניים
גריל יגאל - פמיני איבון         49.72 43527 42626   חיפה - ברידג' מחניים
מיליטיאנו פליצ'ה - בן מאיר חדוה         40.00 23425 43601   חיפה - רמת אלון
בוימל זאב - בוימל דבורה     33.61     13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים
שקולניק ליאורה - סורוגון פנינה     27.78     19927 21576   חיפה - ברידג' מחניים