Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום שלישי בוקר פברואר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/02/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 9.14

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - אלרן ישראל 67.52 53.33 78.67 58.61 65.28 12052 19052 11 חיפה - ברידג' מחניים
2 ברנט דוד - וייסמן דוד 65.19 59.72 71.12 64.72 59.44 40334 3698 9 חיפה - ברידג' מחניים
3 בן יוסף הדרה - ספקטור ענת 60.75 56.67 58.92 66.67 49.17 18015 18416 7 חיפה - ברידג' מחניים
4 גרוס ריצארד - גל מרדכי 58.67 62.78 61.27 [A] 51.94 41601 20231 5 חיפה - ברידג' מחניים
5 הילזנרד אנני - שטרן בן 57.73 58.61 56.24 48.61 58.33 5598 19887 4 חיפה - ברידג' מחניים
6 וייל טובה - אליעז רות 56.67 51.39 64.73 53.89 50.56 20153 22057 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 טמיר אלי - מירקין לודמילה 54.87 50.28 56.83 49.72 57.50 5270 10299 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 נאור יעל - דיין גילה 53.70 54.72 48.93 49.72 56.67 15808 15416 2 חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
9 בירמן יצחק - פורת דליה 53.50 42.22 42.99 59.72 57.78 20587 4142 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 לוין איטה - ינקוביץ ציפי 53.44 52.78 47.54 [A] 60.00 24634 23090 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 גייבסקי נלי - שחר אמיר 52.45 48.33 52.36 56.67 [A] 40794 40627 1 חיפה - ברידג' מחניים
12 הבר שמעון - הולצמן זאב 51.85 49.44 50.54 53.89 51.11 5944 23768 1 חיפה - ברידג' מחניים
13 לירון נולי - וורמברנד עדנה 51.76 58.61 37.27 47.22 49.44 21199 14457 1 חיפה - ברידג' מחניים
14 כהן רבקה - שושני חנה 50.97 39.72 45.96 58.89 48.06 11391 11491 1 חיפה - ברידג' מחניים
15 מנשה ניסים - כץ אליעזר 50.86 54.44 47.29 50.83 [A] 40680 40682 1 חיפה - רמת אלון
16 בוימל זאב - בוימל דבורה 49.86 61.11 54.84 30.28 33.61 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים
17 זולקוב גנריאטה - סכנין חוה 49.25 42.50 58.31 [A] 46.94 23264 40948   חיפה - ברידג' מחניים
18 סמורזיק אביטל - טורפשטיין ירון 48.83 52.78 55.39 38.33 [A] 16725 19051   חיפה - ברידג' מחניים
19 אוסדצ'י-קפלן אורנה - קוטליאר אברהם 46.49 [A] 46.68 44.44 48.33 17014 43458   חיפה - ברידג' מחניים
20 דהן יצחק - שמחון מיכל 45.46 46.39 41.67 48.33 41.67 19810 19804   חיפה - ברידג' מחניים
21 אורטל אילן - אורון רות 44.19 48.61 35.63 48.33 [A] 2195 18699   טבעון - רקפת
22 אברהם חיה - שמאי אילנה 43.61 43.89 [A] 35.56 51.39 20235 13602   חיפה - ברידג' מחניים
23 גורביץ פנינה - גריל יגאל 40.64 40.56 43.30 38.06 [A] 24486 43527   חיפה - ברידג' מחניים
24 סידי אראלה - בלום חנה 34.54 33.06 30.83 39.72 26.11 40943 41055   חיפה - ברידג' מחניים
טייג יוסי - גוטליב ליפא   53.33     62.78 16088 16359   חיפה - ברידג' מחניים
לחמן מיכה - שרן מיכאל       67.50 48.06 1283 6694   חיפה - ברידג' מחניים
בוגן זאב - הידה רודיקה   50.00 62.79     8410 2526   חיפה - ברידג' מחניים
מעוז דפנה - גני רותי       56.39 47.78 19370 23011   חיפה - ברידג' מחניים
הרץ ראובן - נחמיאס יוסף     50.95 48.89   4137 40234   חיפה - ברידג' מחניים
לבנון חנה - ורסנו דליה   43.33 46.11     16309 19087   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
מעוז דפנה - אלדר ליאורה   44.17 43.53     19370 40869   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
לחמן מיכה - וייסמן דוד   59.72       1283 3698   חיפה - ברידג' מחניים
גאות אדוה - שורץ מלכה     58.99     40797 13138   חיפה - ברידג' מחניים
שטרן בן - שדל גרג         58.33 19887 42249   חיפה - ברידג' מחניים
לחמן מיכה - מירקין לודמילה     56.83     1283 10299   חיפה - ברידג' מחניים
פינגולד שושנה - ניצן ניצה         53.33 19026 19025   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
שורץ מלכה - ברקוביץ אריה         53.33 13138 2502   חיפה - ברידג' מחניים
כהן מרגרט - ויזן יהושע   52.22       40941 19229   חיפה - ברידג' מחניים
באבד יצחק - סרבן דניאלה   48.61       11010 20552   חיפה - ברידג' מחניים
מיכלוביץ רבקה - גל מרדכי       47.78   43111 20231   חיפה - ברידג' מחניים
שמאי אילנה - ברקוביץ אריה     47.26     13602 2502   חיפה - ברידג' מחניים
קריק דליה - רמן נחום       46.94   17634 18883   מבואות חרמון/חיפה - ברידג' מחניים
ויסבך ציפי - שורץ מלכה       46.94   15824 13138   חיפה - ברידג' מחניים
ברייטברט נחמיה - נחמיאס יוסף   46.39       5623 40234   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
גריל יגאל - נוימן אוה         45.83 43527 18052   חיפה - ברידג' מחניים
אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד     44.14     5564 5565   חיפה - ברידג' מחניים
לבנון חנה - קורן עינת         43.89 16309 20262   חיפה - ברידג' מחניים
אנגלשטיין ישראל - דוידוביץ דינה       43.33   41602 43426   חיפה - ברידג' מחניים
בן-חיים יזהר - גרינמן שמשון         41.39 4624 23268   חיפה - ברידג' מחניים
דנסקי ניצה - פזי נחמה     40.48     12350 8309   חיפה - ברידג' מחניים
מזרחי יהודית - פרבשטיין בן-חיים יפה         40.28 2524 4617   חיפה - ברידג' מחניים
כץ אירינה - שמוחה ויקטוריה     32.57     41136 42460   חיפה - ברידג' מחניים
נוימן אוה - סורוגון פנינה     30.58     18052 21576   חיפה - ברידג' מחניים