Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום רביעי בוקר
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/02/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 7.85
תחרות חדשה כולל ניתוח בכתב של יניב לחלק מהמשחקים

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 גייבסקי נלי - שחר אמיר 61.09 61.88 63.89 55.16 57.50 40794 40627 6 חיפה - ברידג' מחניים
2 גל מרדכי - ינקוביץ ציפי 60.39 [A] 56.35 57.94 66.88 20231 23090 5 חיפה - ברידג' מחניים
3 לוי רוני - אלרן ישראל 59.69 62.81 65.87 50.40 47.50 12052 19052 4 חיפה - ברידג' מחניים
4 דוב שושנה - שאול רבקה 51.86 52.81 48.41 54.37 40.00 7241 7246 3 חיפה - ברידג' מחניים
5 גרוס ריצארד - מור אהוד 48.98 [A] 41.67 52.78 52.50 41601 40709   חיפה - ברידג' מחניים
6 גרופר שרה - עשת רונית 36.66 37.97 38.89 32.54 33.13 19844 4221   לא חבר בהתאגדות
קולסקי מינה - קולסקי איתן   65.31     65.63 11069 16086   חיפה - ברידג' מחניים
גריל יגאל - פמיני איבון     53.57 48.02   43527 42626   חיפה - ברידג' מחניים
פרסט רחל - בן יוסף הדרה       44.44 51.25 40871 18015   חיפה - ברידג' מחניים
מץ דליה - ינקוביץ ציפי         66.88 17803 23090   חיפה - ברידג' מחניים
ברקוביץ אריה - קולסקי מינה       65.87   2502 11069   חיפה - ברידג' מחניים
קולסקי מינה - וייסמן דוד     62.30     11069 3698   חיפה - ברידג' מחניים
שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה   59.69       17828 41317   חיפה - ברידג' מחניים
אופיר אהרן - ברקוביץ אריה         59.38 41035 2502   חיפה - ברידג' מחניים
מעוז דפנה - גני רותי     56.35     19370 23011   חיפה - ברידג' מחניים
הרץ ראובן - נחמיאס יוסף   56.25       4137 40234   חיפה - ברידג' מחניים
ברייטברט נחמיה - נחמיאס יוסף     53.17     5623 40234   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
שורץ מלכה - חופרי רעיה       50.40   13138 44054   חיפה - ברידג' מחניים
איזיפאס חנינה - קורן עינת   50.16       41057 20262   חיפה - ברידג' מחניים
גני רותי - ביגר כרמלה         49.38 23011 23012   חיפה - ברידג' מחניים
יפה פרנקי - גולומב נינה       48.81   17818 12376   חיפה - ברידג' מחניים
כהן מרגרט - ויזן יהושע       48.81   40941 19229   חיפה - ברידג' מחניים
מעוז דפנה - אוסימו הלן       46.43   19370 42789   חיפה - ברידג' מחניים
דה הונד יוסי - שפר לאה       44.05   19994 19995   חיפה - ברידג' מחניים
קורן עינת - בר יוסף לוסי         43.75 20262 22054   חיפה - ברידג' מחניים
איזיפאס חנינה - זבירין אילנה     41.67     41057 15743   חיפה - ברידג' מחניים
מיכלוביץ רבקה - גל מרדכי   41.45       43111 20231   חיפה - ברידג' מחניים
שורץ מלכה - קורן עינת     41.27     13138 20262   חיפה - ברידג' מחניים
בן ישראל מירי - סלע לאה   40.79       18316 22-0691   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
מעוז דפנה - מעוז בני   38.91       19370 22572   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
בן ישראל מירי - אופיר אהרן     38.49     18316 41035   חיפה - ברידג' מחניים
אוסימו הלן - גולומב נינה     38.10     42789 12376   חיפה - ברידג' מחניים
גאות אדוה - נחמיאס יוסף         33.13 40797 40234   חיפה - ברידג' מחניים
בוימל זאב - בוימל דבורה   31.09       13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים