Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
סגל קרייתי בית ב' - מחזור 5
מושב 3 מתוך 3 תאריך: 06/03/24 סניף: קריות/חיפה מקדם: 18.43

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] מספרי חבר נא'מ סניף
1 טל דן - גרוס ריצארד 78.72 [A] 19.57 59.15 1267 41601 7 טבעון - רקפת /חיפה - ברידג' מחניים
2 גבע מרים - טל עופר 56.41 29.67 10.00 16.74 1923 3813 6 קריות
3 זילברבוש שמואל - ורד נח 40.49 [A] 2.71 37.77 837 2656 5 חיפה - בית הלוחם
4 אלון אלכס - אדטו אבי 38.74 [A] 60.00 -21.26 14907 18873 4 כרמיאל
5 מאר רוני - מאר ריבי 32.05 13.33 18.71 [A] 11345 11346 3 קריות
6 שני גילה - סגלוב חנה 21.05 -3.24 24.29 [A] 14956 15610 2 חיפה - ברידג' מחניים
7 לייבו אדי - שטרן ורד 18.41 39.00 -19.14 -1.45 850 24290 2 קריות
8 שיינר חנה - טישלר לאה 17.00 26.83 -7.71 -2.11 15248 11950 1 קריות
9 בן דוד רמי - רפפורט לאה 15.14 18.29 -3.14 [A] 16104 4261 1 קריות
10 כהן בתיה - דרעי רפאל 6.30 29.33 -37.43 14.40 8275 5100 1 קריות
11 ניסר ראובן - ניסר לאון -7.36 -3.62 11.86 -15.60 3812 772   זיכרון יעקב - עמיחי/קריות
12 בוך משה - טל ישראל -17.10 -7.81 -9.29 [A] 1864 1780   כפר תבור
13 תמיר טובה - בר רבקה -39.43 -25.00 -17.00 2.57 667 4002   קריות
14 הורן אלי - ארזיל אתי -61.87 -26.67 -11.71 -23.49 3782 6825   קריות
15 שניידר מיכאל - שניידר טובה -70.69 -24.95 -29.29 -16.45 4525 11949   קריות
16 גל טיבור - סימקה-וולך הליין דר -92.20 -54.17 -12.43 -25.60 13841 5440   קריות
פייטלוביץ רחל - שפיר רוחמה   10.33     3496 19419   קריות
אלון אלכס - לייבוביץ אנטון   -21.33     14907 10306   כרמיאל/קריות
מיכאילוביץ דניאלה - בליצבלאו ויקי       -23.54 19979 16105   קריות