Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
ראשון בוקר מרץ
מושב 5 מתוך 5 תאריך: 31/03/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 8.35

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] מספרי חבר נא'מ סניף
1 הרץ צפורה - לחמן מיכה 62.10 58.70 64.44 65.28 59.44 59.26 4138 1283 12 חיפה - ברידג' מחניים
2 ברנט דוד - וייסמן דוד 61.44 72.04 55.12 59.44 59.17 [A] 40334 3698 10 חיפה - ברידג' מחניים
3 לוי רוני - אלרן ישראל 60.63 48.33 61.30 61.11 62.22 57.87 12052 19052 8 חיפה - ברידג' מחניים
4 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 59.59 52.09 44.89 63.33 60.28 62.65 11069 8174 6 חיפה - ברידג' מחניים
5 גני רותי - ביגר כרמלה 59.13 [A] [A] 53.33 67.22 65.98 23011 23012 5 חיפה - ברידג' מחניים
6 גרוס ריצארד - הידה רודיקה 58.53 [A] 66.11 53.61 66.94 47.47 41601 2526 4 חיפה - ברידג' מחניים
7 כהן עפרה - פורת דליה 57.11 [A] 58.77 44.17 59.17 66.33 8283 4142 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 מירקין לודמילה - מזרחי שמחה 56.08 [A] 55.96 [A] 42.50 75.86 10299 17615 3 חיפה - ברידג' מחניים
9 לזינסקי מרים - סכנין חוה 54.69 52.62 55.86 57.78 52.50 46.94 20156 40948 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 שמאי אילנה - ינקוביץ ציפי 53.77 55.08 50.30 58.33 51.39 [A] 13602 23090 2 חיפה - ברידג' מחניים
11 דה הונד יוסי - שפר לאה 51.68 38.37 48.15 [A] 66.67 53.52 19994 19995 1 חיפה - ברידג' מחניים
12 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 51.38 55.25 [A] 50.00 59.44 40.81 19234 8309 1 חיפה - ברידג' מחניים
13 טייג יוסי - גוטליב ליפא 50.83 47.22 [A] 51.39 54.72 [A] 16088 16359 1 חיפה - ברידג' מחניים
14 שורץ מלכה - שחר אמיר 50.40 58.40 44.67 [A] 43.89 54.66 13138 40627 1 חיפה - ברידג' מחניים
15 הילזנרד אנני - גינזבורג מרים 50.09 38.07 54.25 58.06 [A] [A] 5598 5635 1 חיפה - ברידג' מחניים
16 ברנבלום נירה - בן יוסף הדרה 49.83 51.08 45.61 45.83 41.39 56.79 18418 18015   לא חבר בהתאגדות /חיפה - ברידג' מחניים
17 מעוז דפנה - אלדר ליאורה 48.87 47.57 54.29 49.72 43.89 [A] 19370 40869   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
18 דוב שושנה - שאול רבקה 48.42 51.20 46.09 51.11 45.28 [A] 7241 7246   חיפה - ברידג' מחניים
19 מיכלוביץ רבקה - נחמיאס יוסף 48.10 44.24 47.87 52.22 48.06 [A] 43111 40234   חיפה - ברידג' מחניים
20 מץ דליה - ברקוביץ אליעזר 48.00 49.72 47.10 45.56 [A] 49.63 17803 10919   חיפה - ברידג' מחניים
21 פבלובסקה זויה - ניצן ניצה 47.26 52.26 50.78 38.33 31.67 47.67 43606 19025   חיפה - רמת אלון /חיפה - ברידג' מחניים
22 שמחון מיכל - זבירין אילנה 44.59 37.75 46.74 43.89 [A] [A] 19804 15743   חיפה - ברידג' מחניים
23 בוימל זאב - בוימל דבורה 43.91 [A] 43.50 [A] 46.11 36.05 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים
24 אוסדצ'י-קפלן אורנה - גאות אדוה 42.75 34.41 42.72 53.33 40.56 [A] 17014 40797   חיפה - ברידג' מחניים
25 וורמברנד עדנה - פורת מרים 41.90 [A] 37.87 35.83 [A] 43.90 14457 21564   חיפה - ברידג' מחניים
26 קורן עינת - דביר יהודה 40.97 42.69 40.90 [A] [A] 30.28 20262 43344   חיפה - ברידג' מחניים
27 בר יוסף לוסי - לבנון חנה 36.46 [A] 40.98 [A] 34.72 20.13 22054 16309   חיפה - ברידג' מחניים
אברהם חיה - אדלשטיין פרידה     71.26 50.28     20235 4631   חיפה - ברידג' מחניים
שטרן בן - ציפין שמואל   53.33 62.43       19887 24169   חיפה - ברידג' מחניים
ברקוביץ אריה - גל מרדכי     61.84 53.33     2502 20231   חיפה - ברידג' מחניים
גריל יגאל - פמיני איבון   67.07 36.14       43527 42626   חיפה - ברידג' מחניים
בנאורי ירון - שורוש נביה     39.64   46.67   43681 24790   חיפה - ברידג' מחניים/טבעון - רקפת
דנסקי ניצה - רייצין לב   48.90 36.90       12350 43286   חיפה - ברידג' מחניים
גריל יגאל - ברויז אברהם       39.44 34.17   43527 40433   חיפה - ברידג' מחניים
גילור מנחם - גל מרדכי   64.69         3953 20231   חיפה - בית הלוחם/חיפה - ברידג' מחניים
וייסמן דוד - בוגן זאב         59.17   3698 8410   חיפה - ברידג' מחניים
בן יוסף הדרה - פרסט רחל   51.08         18015 40871   חיפה - ברידג' מחניים
דוב שושנה - רייצין לב           48.95 7241 43286   חיפה - ברידג' מחניים
גריל יגאל - איליבמן רומן           45.92 43527 43322   חיפה - ברידג' מחניים
גרינברג ויקטוריה - רזניקוב ראיסה   45.71         41317 23644   חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
מנור עדית - צידון רבקה         45.00   40868 19373   חיפה - ברידג' מחניים
דנסקי ניצה - שורץ מלכה       42.78     12350 13138   חיפה - ברידג' מחניים
אליאס ורה - איליבמן רומן   42.72         4956 43322   חיפה - ברידג' מחניים
שקולניק ליאורה - זולקוב גנריאטה     39.76       19927 23264   חיפה - ברידג' מחניים
גרוס ריצארד - עזורי איוון   39.51         41601 2425   חיפה - ברידג' מחניים/ת"א - בית הלוחם אפקה
קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי           38.58 43207 43206   חיפה - ברידג' מחניים
רייצין לב - ברוך ארני         36.94   43286 20293   חיפה - ברידג' מחניים
קורן עינת - בר יוסף לוסי       22.50     20262 22054   חיפה - ברידג' מחניים