Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
יום רביעי בוקר מרץ
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 27/03/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 7.79

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 גרוס ריצארד - מור אהוד 60.78 45.63 67.81 76.54 53.13 41601 40709 5 חיפה - ברידג' מחניים
2 גל מרדכי - ינקוביץ ציפי 56.44 59.38 52.67 53.09 60.63 20231 23090 4 חיפה - ברידג' מחניים
3 מעוז דפנה - אוסימו הלן 54.72 63.13 57.00 [A] 48.75 19370 42789 3 חיפה - ברידג' מחניים
4 לוי רוני - אלרן ישראל 51.92 61.25 48.29 48.15 [A] 12052 19052 2 חיפה - ברידג' מחניים
5 דוב שושנה - שאול רבקה 47.88 45.63 50.29 51.85 43.75 7241 7246   חיפה - ברידג' מחניים
קולסקי מינה - קולסקי איתן     58.89   46.88 11069 16086   חיפה - ברידג' מחניים
פרסט רחל - בן יוסף הדרה     47.00   56.25 40871 18015   חיפה - ברידג' מחניים
שמחון מיכל - זבירין אילנה     47.33   51.88 19804 15743   חיפה - ברידג' מחניים
גאות אדוה - נחמיאס יוסף   46.88   49.21   40797 40234   חיפה - ברידג' מחניים
נוימן אוה - גריל יגאל     51.33 42.90   18052 43527   חיפה - ברידג' מחניים
עשת רונית - גרופר שרה   40.63 46.47     4221 19844   לא חבר בהתאגדות
חופרי רעיה - שורץ מלכה   34.38   29.32   44054 13138   חיפה - ברידג' מחניים
קולסקי מינה - וייסמן דוד       66.98   11069 3698   חיפה - ברידג' מחניים
קולסקי מינה - ברקוביץ אריה   61.25       11069 2502   חיפה - ברידג' מחניים
גרינברג ויקטוריה - שפירא בניהו   60.00       41317 17828   חיפה - ברידג' מחניים
מץ דליה - ינקוביץ ציפי   59.38       17803 23090   חיפה - ברידג' מחניים
ברקוביץ אריה - אופיר אהרן         55.63 2502 41035   חיפה - ברידג' מחניים
גרוס ריצארד - בוגן זאב         53.13 41601 8410   חיפה - ברידג' מחניים
גייבסקי נלי - שחר אמיר   51.88       40794 40627   חיפה - ברידג' מחניים
יפה פרנקי - גולומב נינה         48.13 17818 12376   חיפה - ברידג' מחניים
אדלר אילנה - ניר מרים         46.25 1177 16493   חיפה - ברידג' מחניים
הרץ ראובן - נחמיאס יוסף     45.33     4137 40234   חיפה - ברידג' מחניים
גריל יגאל - גורביץ פנינה         44.38 43527 24486   חיפה - ברידג' מחניים
קורן עינת - דביר יהודה         44.38 20262 43344   חיפה - ברידג' מחניים
יפה פרנקי - שור שיפי     39.14     17818 23900   חיפה - ברידג' מחניים
שורץ מלכה - שחר אמיר     38.11     13138 40627   חיפה - ברידג' מחניים
כהן מרגרט - סכנין חוה       34.66   40941 40948   חיפה - ברידג' מחניים
קורן עינת - בר יוסף לוסי   30.00       20262 22054   חיפה - ברידג' מחניים