Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
חמישי בוקר מרץ - בית ב'
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 28/03/24 סניף: מועדון הברידג מחניים חיפה מקדם: 7.15
3 זוגות ראשונים זכאים לעלות לבית א'

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] מספרי חבר נא'מ סניף
1 גני רותי - ביגר כרמלה 62.60 57.99 61.39 61.42 65.00 23011 23012 10 חיפה - ברידג' מחניים
2 ברקוביץ אריה - שוצמן רחל 62.22 63.64 64.91 58.12 [A] 2502 15908 8 חיפה - ברידג' מחניים
3 אקלימי מאיר - פבלובסקה זויה 61.19 58.55 63.07 61.97 48.06 5749 43606 6 חיפה - ברידג' מחניים/חיפה - רמת אלון
4 לירון נולי - ספקטור ענת 57.89 49.29 56.05 [A] 68.33 21199 18416 5 חיפה - ברידג' מחניים
5 כהן רבקה - שושני חנה 57.73 55.28 57.78 52.78 60.12 11391 11491 4 חיפה - ברידג' מחניים
6 סמורזיק אביטל - שטרן בן 57.12 62.69 68.06 40.63 [A] 16725 19887 3 חיפה - ברידג' מחניים
7 אנג'ל אביאלה - אנג'ל דוד 55.92 57.56 48.86 61.33 40.83 5564 5565 3 חיפה - ברידג' מחניים
8 זולקוב גנריאטה - סכנין חוה 54.54 41.23 55.59 63.77 44.26 23264 40948 2 חיפה - ברידג' מחניים
9 שורץ מלכה - שחר אמיר 53.94 51.82 45.80 46.67 63.33 13138 40627 2 חיפה - ברידג' מחניים
10 דנסקי ניצה - פזי נחמה 53.54 59.81 43.40 41.75 57.41 12350 8309 1 חיפה - ברידג' מחניים
11 פורת מרים - זהבי רות 53.25 56.68 48.02 51.50 51.57 21564 18919 1 חיפה - ברידג' מחניים
12 קוטלר מאיה - בוקזדורף נלי 53.18 55.46 43.52 35.80 60.56 43207 43206 1 חיפה - ברידג' מחניים
13 מיכלוביץ רבקה - וייגרט אמיר 52.58 61.18 51.57 44.78 45.00 43111 4280 1 חיפה - ברידג' מחניים
14 קורן עינת - דביר יהודה 52.10 48.92 48.53 54.89 52.50 20262 43344 1 חיפה - ברידג' מחניים
15 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 50.51 55.52 48.25 47.75 39.20 18665 15622 1 חיפה - ברידג' מחניים
16 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 50.17 55.43 42.04 [A] 53.06 42439 24411 1 חיפה - ברידג' מחניים
17 גיחון מלכה - אדלר אילנה 49.40 42.04 48.77 57.38 41.39 20261 1177   חיפה - רמת אלון/חיפה - ברידג' מחניים
18 צרטין יוסף - ברייטברט נחמיה 49.20 47.72 43.21 45.15 54.72 41343 5623   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
19 גריל יגאל - פמיני איבון 48.91 36.33 49.51 44.57 52.65 43527 42626   חיפה - ברידג' מחניים
20 צידון רבקה - מנור עדית 48.80 53.43 40.12 52.85 [A] 19373 40868   חיפה - ברידג' מחניים
21 בוימל זאב - בוימל דבורה 47.19 47.47 33.36 48.94 45.15 13905 13904   חיפה - ברידג' מחניים
22 רייצין לב - ברוך ארני 43.06 40.34 40.40 [A] 48.43 43286 20293   חיפה - ברידג' מחניים
23 אליאס ורה - רמן נחום 42.48 40.52 46.91 40.00 38.61 4956 18883   חיפה - ברידג' מחניים
24 סגל זאב - פורת רבקה 41.43 37.41 48.15 38.73 29.53 44093 14981   חיפה - ברידג' מחניים
25 בר יוסף לוסי - חני עופר 39.81 44.85 36.42 36.54 38.06 22054 22-0672   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
26 דנה חנה - סידי אראלה 30.80 31.51 28.67 [A] 32.22 6754 40943   חיפה - ברידג' מחניים
הרץ ראובן - נחמיאס יוסף   53.50 73.27     4137 40234   חיפה - ברידג' מחניים
מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי       61.07 61.30 17418 23090   חיפה - ברידג' מחניים
ליבלינג לינדה - מזרחי שמחה       56.98 55.00 20154 17615   חיפה - ברידג' מחניים
וייל טובה - מץ דליה   54.20   54.00   20153 17803   חיפה - ברידג' מחניים
ברקוביץ יצחק - פונדיאנו עליזה   48.21     54.69 20477 42368   חיפה - ברידג' מחניים
דהן יצחק - שמחון מיכל   50.31   52.14   19810 19804   חיפה - ברידג' מחניים
קוטליאר אברהם - אוסדצ'י-קפלן אורנה   43.48   58.06   43458 17014   חיפה - ברידג' מחניים
משיח רבקה - נביא רות   49.88   50.55   17806 15308   חיפה - ברידג' מחניים
טמיר אלי - אלרן ישראל     69.57     5270 19052   חיפה - ברידג' מחניים
לזינסקי מרים - סכנין חוה       63.77   20156 40948   חיפה - ברידג' מחניים
נאור יעל - דיין גילה       60.37   15808 15416   חיפה - ברידג' מחניים/ לא חבר בהתאגדות
שפירא בניהו - גרינברג ויקטוריה         60.00 17828 41317   חיפה - ברידג' מחניים
גרינברג ויקטוריה - גרינמן שמשון   56.33       41317 23268   חיפה - ברידג' מחניים
בוגן זאב - שמעון ציפי       55.98   8410 744   חיפה - ברידג' מחניים/נתניה
אלרן ישראל - גל מרדכי       55.62   19052 20231   חיפה - ברידג' מחניים
כהן רבקה - מירקין לודמילה   55.28       11391 10299   חיפה - ברידג' מחניים
איליבמן רומן - ברויז אברהם       54.48   43322 40433   חיפה - ברידג' מחניים
שטרן בן - ציפין שמואל         54.17 19887 24169   חיפה - ברידג' מחניים
צידון רבקה - זלצר אביבה       52.85   19373 24170   חיפה - ברידג' מחניים
גונן מלכה - מיכלוביץ נחום       52.33   17807 1288   חיפה - ברידג' מחניים
פורגס עמוס - פורגס שרי   51.30       20152 20151   חיפה - ברידג' מחניים
גונן מלכה - ברויז אברהם         51.17 17807 40433   חיפה - ברידג' מחניים
הילזנרד אנני - גל מרדכי   50.83       5598 20231   חיפה - ברידג' מחניים
אוסימו הלן - גולומב נינה     50.74     42789 12376   חיפה - ברידג' מחניים
גרינמן שמשון - נחמיאס יוסף         47.35 23268 40234   חיפה - ברידג' מחניים
הילזנרד אנני - גינזבורג מרים     47.02     5598 5635   חיפה - ברידג' מחניים
אורטל אילן - אורון רות     45.68     2195 18699   טבעון - רקפת
אלוני ישי - גונן מלכה   43.18       40970 17807   חיפה - ברידג' מחניים
אלוני ישי - קמה יעל         42.78 40970 19199   חיפה - ברידג' מחניים
איזיפאס חנינה - זבירין אילנה         42.59 41057 15743   חיפה - ברידג' מחניים
שולה לבל - יהודית תמרי       41.18   22-0693 22-0694   לא חבר בהתאגדות
גרינמן אהובה - גרינמן שמשון       40.35   23267 23268   חיפה - ברידג' מחניים
יפה פרנקי - שור שיפי   37.93       17818 23900   חיפה - ברידג' מחניים
שקולניק ליאורה - דנה חנה       24.09   19927 6754   חיפה - ברידג' מחניים