Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות כלליות (פרונטלי)
אילן 2019
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 10/02/19 סניף: קריות/חיפה

דרוג שמותסניף תוצאה [1] [2] [3] [4] [5] [6] מספרי חבר נא'מ סניף
1 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 56.30 58.91 50.60 51.45 60.20 58.33 52.58 1911 10306 19 קריות
2 ארזיל אתי - בייצר מוטי 54.96 54.28 46.73 53.44 51.91 57.74 57.41 6825 12001 15 קריות/חיפה כרמל
3 גורדון אושרה - הנר ארז 54.48 53.01 50.00 61.65 50.30 57.44 [A] 16378 9643 12 קריות
4 בן מאיר יוסף - ציטרון פטרו 54.19 [A] 49.87 50.71 47.02 60.42 62.91 808 871 10 לא חבר בהתאגדות
5 שני גילה - לייבו אדי 53.26 [A] 38.39 54.38 59.78 59.52 54.22 14956 850 8 חיפה כרמל/קריות
6 ארד יאיר - גושן רגינה 52.82 51.50 55.65 54.75 38.05 49.70 52.49 14431 6830 6 קריות
7 תמרי אבא - גולדשמידט נחמן 52.30 41.32 56.85 45.75 57.87 50.60 50.46 11063 10404 5 קריות/ לא חבר בהתאגדות
8 בר רבקה - גל טיבור 51.54 [A] 50.89 60.33 45.58 50.89 [A] 4002 13841 4 קריות
9 צרנובין אלחנן - בטצייג ישראל 50.56 43.58 57.74 53.95 47.53 [A] [A] 776 2665 3 לא חבר בהתאגדות
10 גורן ריצ'רד - רונן מיכאל 48.72 [A] 55.65 50.47 46.47 42.26 48.73 18628 18026   לא חבר בהתאגדות
11 רפפורט לאה - בן דוד רמי 48.67 52.43 44.64 55.23 43.11 47.92 [A] 4261 16104   קריות
12 שניידר טובה - שניידר מיכאל 48.65 47.22 51.19 [A] 51.40 47.02 46.41 11949 4525   קריות
13 הרשקוביץ בלו - מלמד רות 48.57 39.99 37.20 49.02 47.45 45.54 60.86 5340 14117   לא חבר בהתאגדות /קריות
14 קוגן זאב - גונן שרה 47.41 [A] [A] 37.07 48.89 44.64 56.42 13018 5363   לא חבר בהתאגדות
15 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 47.26 [A] 54.17 46.30 47.58 43.15 45.08 3497 8275   קריות
16 לוי אבי - ארבל שמואל 46.24 43.69 58.63 32.87 [A] 41.37 54.65 5415 12060   קריות
17 טישלר לאה - שיינר חנה 45.49 49.65 [A] [A] 46.90 46.43 34.49 11950 15248   קריות
18 גנזל יהודה - גוטמן סרג'יו 43.83 [A] 48.81 43.20 44.69 42.86 39.61 2663 9644   קריות/ לא חבר בהתאגדות
בוימל דבורה - שטרן ורד   58.51 44.64     44.35   13904 24290   קריות
זיגרסון ורדה - כרמי כרמלה     44.35 54.89     41.26 2136 2804   קריות
שר יהושע - מרקוביץ אוה         65.26 61.90   787 3693   קריות
בטצייג ישראל - בטצייג רחל           47.92 42.42 2665 2669   לא חבר בהתאגדות /קריות
גרינברג צדוק - ציטרון פטרו             62.91 681 871   לא חבר בהתאגדות
לויטנוס מאיר - לויטנוס לביאה   54.17           5335 5352   קריות
אילון אנה - לדר שלמה   51.74           13707 1925   לא חבר בהתאגדות
הנר ארז - לוי אבי         50.30     9643 5415   קריות
סוחר יצחק - נוי לאודין       45.37       14554 22002   לא חבר בהתאגדות